xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Inspirationsmateriale til forsøg med selvvisitation i ældreplejen

Som en del af initiativet Forsøg med selvvisitation i ældreplejen har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et inspirationsmateriale.

PJECER OG BREVE 07 JUN 2022

Formålet med materialet er at give kommunerne inspiration til ansøgningspuljen Forsøg med selvvisitation i ældreplejen samt arbejdet med selvvisitation i praksis. I materialet rammesættes nuværende praksis på visitationsområdet. Der gives derudover perspektiver på fokusområder, der kan indgå i arbejdet med selvvisitation inden for gældende lovgivning.

Inspirationsmaterialet er baseret på erfaringer og viden fra igangværende samt tidligere projekter i Sundhedsstyrelsen, herunder puljer om Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen samt Faste teams i ældreplejen. Materialet er ligeledes baseret på 6 interviews med videnspersoner, der dækker forskellige perspektiver på selvvisitation. Derudover er der foretaget en vidensafdækning af relevant litteratur på området.

Inspirationsmateriale til forsøg med selvvisitation i ældreplejen

Indhold

  1. Baggrund og formål med materialet
  2. Fokusområdet i arbejdet med selvvisitation
  3. Inspiration fra andre projekter
  4. Baggrundslitteratur til inspiration i arbejdet med selvvisitation

 

Ansøgningspulje til forsøg med selvvisitation i ældreplejen kan søges her