xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering af forløbstider på kræftområdet - årsopgørelse 2021

Denne årsrapport viser tal for forløbstiderne i kræftpakkeforløbene i 2021. Sundhedsstyrelsen kommenterer på data for forløbstiderne, som er opgjort af Sundhedsdatastyrelsen.

ANALYSER 19 MAJ 2022

I kræftpakkeforløbene har Sundhedsstyrelsen anbefalet faglige rettesnore for, hvor lang tid der bør gå fra, at en patient starter i udredning til behandling starter (standardforløbstider). Konkrete forhold som f.eks. anden betydende sygdom (komorbiditet), særligt kompliceret sygdomsforløb eller hensyn til patientens eget ønske kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient afviger fra standardforløbstiden.

Rapporten viser, at på landsplan blev størstedelen af patienter i kræftpakkeforløb udredt og behandlet inden for det anbefalede tidsrum i 2021. På det regionale niveau varierer andelen af registrerede forløb, der blev gennemført inden for standardforløbstiden fra 63 % i Region Sjælland til 81 % i Region Syddanmark. 

  • 156.123 patienter blev undersøgt i pakkeforløb for mistanken om en kræftsygdom i 2021.
  • Hos 39.323 af disse patienter viste udredningsforløbet, at de havde kræft, eller at der fortsat var mistanke om kræft.
  • 76 % af alle kræftpatienter, der gennemførte et pakkeforløb for kræft i 2021, kom i behandling inden for Sundhedsstyrelsen faglige anbefalinger. Andelen er fire procentpoint lavere end andelen i 2020. 

Monitorering af forløbstider på kræftområdet 2021

Indhold

  1. Baggrund
  2. Vejledning til Sundhedsstyrelsens kommentarer
  3. Sundhedsstyrelsens kommentarer - nationalt niveau 
  4. Organspecifikke pakkeforløb
  5. Metastaser uden organspecifik kræfttype 
  6. Diagnostik pakkeforløb

 

Se desuden

Se desuden Sundhedsdatastyrelsens offentliggørelse af årsopgørelsen 2021, monitorering af kræftområdet