xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Narkotika på gadeplan 2021

Rapporten Narkotika på gadeplan omhandler narkotika i illegal handel på brugerniveau.

ANALYSER 10 MAJ 2022

Narkotika på gadeplan er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, politikredsene i Danmark og de retsmedicinske institutter. Projektet har til formål at beskrive forekomsten og kvaliteten af narkotika på brugerniveau i Danmark på baggrund af politiets statistik over narkotikabeslaglæggelser og en række systematisk indsamlede narkotikabeslaglæggelser fra udvalgte politikredse.

Rapporten er udarbejdet af Retskemisk Afdeling i Aarhus for Sundhedsstyrelsen.

Prøverne beskrevet i rapporten er indsamlet af dansk politi. En del af prøverne er sendt til analyse  ved de tre retskemiske afdelinger i København, Aarhus og Odense. Resultaterne fremstillet i rapporten er udvalgt, databehandlet og beskrevet af Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet og godkendt af projektets parter.

Narkotika på gadeplan 2021

Afsnit

  1. Formål
  2. Materiale og metode
  3. Narkotikabeslaglæggelser i Danmark
  4. Renhed af narkotika på gadeplan i Danmark
  5. Tilsætningsstoffer
  6. Sted for beslaglæggelsen
  7. Bemærkninger til undersøgelsen
  8. Referencer

 

Se alle Narkotika på gadeplan