xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Patientdosimetri ved nuklearmedicinske undersøgelser af voksne

Denne vejledning har til formål at bidrage til, at reglerne vedrørende patientdosimetri i forbindelse med nuklearmedicinske undersøgelser forstås og anvendes korrekt. Vejledningen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS), som varetager myndighedsopgaver vedrørende sikkerhed og strålebeskyttelse, hvor der forekommer, anvendes eller frembringes ioniserende stråling.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 03 MAJ 2022

Indhold

1. Introduktion
2. Patiensdosimetri
3. Diagnostiske referenceniveauer
4. Lov, bekendtgørelser, vejlender og øvrig litteratur
5. Bilag