xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Graviditet og ionisererende stråling: Medicinske undersøgelser og behandlinger

For fagfolk

ANBEFALINGER 08 MAR 2023

I denne vejledning gennemgås de punkter, der som minimum bør overvejes i forbindelse med undersøgelser og behandlinger, der er baseret på ioniserende stråling, af gravide.

Vejledningen henvender sig til den afdeling, der udfører undersøgelsen eller behandlingen, til den henvisende læge samt til andre, der skal rådgive patienter inden for området.

Vejledningen er baseret på anbefalinger fra den internationale strålebeskyttelseskommission, ICRP, og det internationale atomenergiagentur, IAEA. Der henvises endvidere til relevante regler i strålebeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser.

Vejledningen er en opdatering af Graviditet og røntgenstråling fra 2005. Af større ændringer kan nævnes, at grenspecialerne nuklearmedicin og stråleterapi er inkluderet, og der
er tilføjet et kapitel om aldersgruppe for afklaring af graviditet. Opdaterede data for strålingsinducerede risici er indført i kapitel 6, og der sondres imellem tilsigtet og utilsigtet fosterbestråling.

Endvidere præsenteres en revideret fremgangsmåde for, hvornår og hvordan fosterdoser skal rapporteres.

Graviditet og ionisererende stråling. Medicinske behandlinger og undersøgelser

Indhold

  • Aldersgruppe for afklaring af graviditet
  • Henvisning af gravide patienter
  • Før undersøgelse eller behandling 
  • Ved gennemførelse af undersøgelse eller behandling
  • Beregning og indberetning af fosterdosis
  • Risici
  • Love, bekendtgørelser, vejledninger m.v
  • Bilag

 

Se desuden

Hvorfor er det vigtigt at spørge om mulig graviditet?

Hensigtsmæssig brug af røntgen