xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Håndbog om rehabilitering på ældreområdet

Viden, metoder og inspiration til praksis

VIDEN OG INSPIRATION 07 NOV 2023

Praksisnær håndbog om rehabilitering på ældreområdet, som bygger på erfaringer fra praksis og den nyeste viden på området.

Håndbog om rehabilitering på ældreområdet - Viden, metoder og inspiration til praksis

Denne håndbog indeholder viden, redskaber, tips og idéer til, hvordan man kan videreudvikle sin rehabiliteringsindsats. Håndbogen har et styrket fokus på rehabilitering som en personcentreret tilgang og introducerer en ny model for rehabilitering på ældreområdet.

Formålet med håndbogen er at understøtte ledere, faglige tovholdere og konsulenter, der arbejder med rehabilitering på ældreområdet, i deres arbejde med at:

 • Sætte faglig retning
 • Udvikle kvalitet
 • Sikre rammerne for det gode tværfaglige samarbejde på rehabiliteringsområdet
 • Sikre fælles ansvar i rehabiliteringen
 • Understøtte, at fagpersonalet har de rette kompetencer til at arbejde med rehabilitering i praksis.

Håndbogen henvender sig primært til ledere, faglige tovholdere og konsu­lenter, men er også relevant for alle andre, der arbejder med rehabilitering på ældreområdet. Den kan desuden inddrages i grund- og efteruddannelser af de medarbejdergrupper, der arbejder med rehabilitering på ældreområdet.

Håndbogen bygger på de erfaringer fra praksis, som kommunerne har gjort sig inden for rehabilitering på ældreområdet i de senere år, og inddrager den nyeste viden og forståelse af rehabilitering.

Indhold

 1. Introduktion

 2. Pejlemærker for rehabilitering

 3. Hvorfor arbejde med rehabilitering på ældreområdet

 4. Hvad vil det sige at arbejde personcentreret med rehabilitering på ældreområdet

 5. Hvordan skaber I den bedste rehabiliteringsproces fra start til hverdagen efter?

 6. Hvordan kan I lede og organisere rehabiliteringsindsatser på ældreområdet?

 7. Hvordan kan I udvikle og styrke jeres rehabiliteringsindsatser?

 8. Litteraturliste

 9. Slutnoter

104 sider

Lyt til håndbogen som lydbog:

 

 

Versioner

Version 2: november 2023

Version 1: marts 2016

Læs mere om rehabilitering for ældre