xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKA: Brug af beroligende lægemidler til kortvarig symptomlindring af nyopståede angst- og urosymptomer hos voksne

Patientgruppen omfatter voksne med nyopståede angst- og urosymptomer med behov for farmakologisk behandling med hurtigt indsættende effekt, hvor det farmakologiske behandlingsbehov forventes at være kortvarigt (maksimalt 4 uger).

ANBEFALINGER 23 FEB 2023

Voksne patienter med tilpasnings- og belastningsreaktioner og øvrige nervøse og stress-relaterede lidelser præsenterer sig hyppigt i almen praksis. Det kan være patienter i krise, sorg eller anden belastning som følge af sygdom, død, ulykke eller anden omvæltning i tilværelsen, der eksempelvis opfylder kriterierne for akut belastningsreaktion eller tilpasningsreaktion, og som præsenterer sig med angst- og urosymptomer. Det kan både være patienter uden forudgående kendt psykiatrisk lidelse, men også patienter med let til moderat depression eller angst. 

Med farmakologisk behandlingsbehov menes angst- og urosymptomer, som påvirker patienten i en sådan grad, at non-farmakologisk behandling alene, efter lægens kliniske vurdering af patientens funktionsniveau eller forpinthed, ikke vil være effektiv, mulig eller relevant. Det skal derfor være afklaret, at der er indikation for behandling med et beroligende lægemiddel, hvilket forudsætter at non-farmakologisk behandling er forsøgt eller overvejet.

Anbefalingen omhandler hvilket beroligende lægemiddel, der er mest hensigtsmæssigt at anvende til kortvarig behandling af angst- og urosymptomer hos ikke-hospitalsindlagte patienter uden svære samtidige psykiske lidelser.

Anbefalingen

National klinisk anbefaling for brug af beroligende lægemidler til kortvarig symptomlindring af nyopståede angst- og urosymptomer hos voksne - PDF

National klinisk anbefaling for brug af beroligende lægemidler til kortvarig symptomlindring af nyopståede angst- og urosymptomer hos voksne - MAGICapp

Quick guide

Quick guide

Quick guide (english version)

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer review

Link til høringsportalen

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer for medlemmer af arbejdsgruppen

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

Focused question (english version)

GRADE evidensprofiler 

Evidensprofiler indgår samlet i retningslinjen

AMSTAR vurderinger

AMSTAR vurderinger

Flowcharts

Flowcharts

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

Metaanalyser – PDF

Metaanalyser – Revman

Netværksmetaanalyse

Søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur