xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Planlægning af sundhedsberedskabet: Vejledning til regioner og kommuner

Vejledningen er tiltænkt kommuner og regioner, og har til formål at understøtte og kvalitetssikre den sundhedsberedskabsplanlægning, der foregår i landets regioner og kommuner.

ANBEFALINGER, VIDEN OG INSPIRATION 25 MAJ 2023

Materialer

 1. Vejledning
 2. Håndbog for regioner
 3. Håndbog for kommuner
 4. Aktør- og ordliste

1. Vejledning

Vejledningen er en opdateret udgave af Sundhedsstyrelsens vejledning om planlægning af sundhedsberedskab fra 2017 og erstatter denne. Vejledningen bygger på Beredskabsstyrelsens koncept om helhedsorienteret beredskabsplanlægning og lægger op til en tæt integration mellem sundhedsberedskabsplanen og den generelle beredskabsplan.

Planlægning af sundhedsberedskab: Vejledning til regioner og kommuner

Indhold

 • 1. Introduktion
 • 2. Læsevejledning
 • 3. Helhedsorienteret Beredskabsplanlægning
  • 3.1. Lovgivning og regelsæt
  • 3.2. Udgangspunkt for sundhedsberedskabsplanen
  • 3.3. Sundhedsstyrelsens rådgivning
  • 3.4. Ansvarsfordeling og organisering
  • 3.5. Uddannelse, øvelser og evaluering
 • 4. Planmaterialet
  • 4.1. Kriseledelse
  • 4.2. Aktivering og drift af krisestyringsorganisatio
  • 4.3. Situationsforståelse, overblik og informationshåndtering
  • 4.4. Koordination af handlinger og ressourcer
  • 4.5. Krisekommunikation
  • 4.6. Fortsat drift og genopretning
 • 5. Delelementer i sundhedsberedskabsplanlægningen
  • 5.1. CBRNE-hændelser
  • 5.2. Konventionelle hændelser
  • 5.3. Smitsomme sygdomme
  • 5.4. Ekstraordinær udskrivelse
  • 5.5. Lægemiddelberedskabet
  • 5.6. Psykosocial indsats
  • 5.7. Blodberedskabet

39 sider

Versioner

Version 2: Maj 2023

Version 1: 2017

 

2. Håndbog for regioner

Håndbog for regionernes planlægning af sundhedsberedskabet, der har til formål at udfolde og eksemplificere Sundhedsstyrelsens anbefalinger til regioner, som de fremgår af vejledningen. 

Planlægning af sundhedsberedskab: Håndbog for regioner

Indhold

 • 1. Introduktion og læsevejledning
 • 2. Helhedsorienteret Beredskabsplanlægning
  • 2.1. Lovgivning og regelsæt
  • 2.2. Udgangspunkt for sundhedsberedskabsplanen
  • 2.3. Sundhedsstyrelsens rådgivning
  • 2.4. National krisestyring
  • 2.5. Ansvarsfordeling og organisering
  • 2.6. Uddannelse
  • 2.7. Øvelser
  • 2.8. Evaluering
 • 3. Planmaterialet
  • 3.1. Kriseledelse
  • 3.2. Aktivering og drift af krisestyringsorganisation
  • 3.3. Situationsforståelse, overblik og informationshåndtering
  • 3.4. Koordination af handlinger og ressourcer
  • 3.5. Krisekommunikation
  • 3.6. Fortsat drift og genopretning
 • 4. Delelementer i sundhedsberedskabsplanlægningen
  • 4.1. CBRNE-hændelser
  • 4.2. Konventionelle hændelser
  • 4.3. Smitsomme sygdomme
  • 4.4. Ekstraordinær udskrivelse
  • 4.5. Lægemiddelberedskabet
  • 4.6. Psykosocial indsats ved beredskabshændelser
  • 4.7. Blodberedskabet
 • 5. Bilag
  • 5.1. Håndtering af CBRN-forurenede lig

85 sider

Versioner

Version 1: Maj 2023

 

3. Håndbog for kommuner

Håndbogen for kommunernes planlægning af sundhedsberedskabet, der har til formål at udfolde og eksemplificere Sundhedsstyrelsens anbefalinger til kommuner, som de fremgår af vejledningen.

Planlægning af sundhedsberedskabet: Håndbog for kommuner

Indhold

 • 1. Introduktion og læsevejledning
 • 2. Helhedsorienteret Beredskabsplanlægning
  • 2.1. Lovgivning og regelsæt
  • 2.2. Udgangspunkt for sundhedsberedskabsplanen
  • 2.3. Sundhedsstyrelsens rådgivning
  • 2.4. National krisestyring
  • 2.5. Ansvarsfordeling og organisering
  • 2.6. Uddannelse
  • 2.7. Øvelser
  • 2.8. Evaluering
 • 3. Planmaterialet
  • 3.1. Kriseledelse
  • 3.2. Aktivering og drift af krisestyringsorganisation
  • 3.3. Situationsforståelse, overblik og informationshåndtering
  • 3.4. Koordination af handlinger og ressourcer
  • 3.5. Krisekommunikation
  • 3.6. Fortsat drift og genopretning
 • 4. Delelementer i sundhedsberedskabsplanlægningen
  • 4.1. CBRNE-hændelser
  • 4.2. Konventionelle hændelser
  • 4.3. Smitsomme sygdomme
  • 4.4. Ekstraordinær udskrivelse
  • 4.5. Lægemiddelberedskabet
  • 4.6. Psykosocial indsats ved beredskabshændelser

56 sider

Versioner

Version 1: Maj 2023

 

4. Aktør- og ordliste

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en aktør- og ordliste, der har til formål at give en kort oversigt over samarbejdspartnere til det kommunale og regionale og sundhedsberedskab.

Planlægning af sundhedsberedskab: Aktør- og ordliste

Indhold

 • 1. Introduktion og læsevejledning
 • 2. Aktører og samarbejdspartnere
  • 2.1. Beredskabsstyrelsen, herunder kemisk beredskab og nukleart beredskab
  • 2.2. Center for Biosikring og Bioberedskab
  • 2.3. Folkekirkens Katastrofeberedskab
  • 2.4. Forsvarsministeriet og styrelser herunder
  • 2.5. Fødevarestyrelsen
  • 2.6. Giftlinjen
  • 2.7. Kommunale redningsberedskaber
  • 2.8. Lægemiddelstyrelsen
  • 2.9. Miljøstyrelsen
  • 2.10. Politiet
  • 2.11. Politiets Efterretningstjeneste (PET) 
  • 2.12. Statens Serum Institut
  • 2.13. Styrelsen for Forsyningssikkerhed
  • 2.14. Styrelsen for Patientsikkerhed
  • 2.15. Sundhedsstyrelsen, herunder enhed for strålebeskyttelse (SIS)
  • 2.16. Sundhedsdatastyrelsen, herunder den decentrale cyber- og informationssikkerhedsenhed (DCIS)
 • 3. Centrale udgivelser
  • 3.1. Bekendtgørelser og love
  • 3.2. Vejledninger, retningslinjer mv.
 • 4. Ordliste

30 sider

Versioner

Version 1: Maj 2023