xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sygdomsbyrden i Danmark

Sundhedsstyrelsen har udgivet rapporterne Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer og Sygdomsbyrden i Danmark – sygdomme. Rapporterne er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed.

NOTATER, ANALYSER 27 MAJ 2024

Sygdomsbyrde i Danmark - risikofaktorer (WEB-tilgængelig version)

Versioner

Version 3: maj 2024 

Rettelser fremgår af rettelsesblad på de sidste sider i rapporten.

Version 2: februar 2023

Der er foretaget korrekturrettelser af Ofte uønsket alene i afsnit 1.3. og præcisering af kilder enkelte steder i rapporten. 

Version 1: december 2022


 

Sygdomsbyrden i Danmark - sygdomme (WEB-tilgængelig version)  

Versioner

Version 2: februar 2023

Tastefejl i tabel 6.1.2, 21.6 og 21.12 er rettet. Fejlkilde til tabel 21.1 er fjernet, og en kildehenvisning er rettet.

Version 1: december 2022


 

Opsummering af resultater fra rapporterne

Læs opsummering (16 sider (WEB-tilgængelig version)

 

Sygdomsbyrderapporterne estimerer sygdomsbyrden for 9 udvalgte risikofaktorer og 15 udvalgte sygdomme. 

De 9 risikofaktorer er: 

 1. Rygning
 2. Alkohol
 3. Stillesiddende fritidsaktivitet 
 4. Lav score på den mentale helbredsskala
 5. Søvnbesvær
 6. Ofte uønsket alene
 7. Usundt kostmønster
 8. Svær overvægt
 9. Luftforurening

 

De 15 sygdomme er:

 1. Depression
 2. Angst
 3. Skizofreni
 4. Lænderygsmerter
 5. Nakkesmerter
 6. Slidgigt
 7. Brystkræft
 8. Lungekræft
 9. Tyk- og endetarmskræft
 10. Type 2-diabetes
 11. KOL
 12. Iskæmisk hjertesygdom
 13. Apopleksi
 14. Alkoholrelateret sygelighed
 15. Demens

Sygdomsbyrden opgøres i form af dødelighed, kontakter i sundhedsvæsenet, fravær fra arbejdsmarkedet samt samfundsøkonomiske konsekvenser ved omkostninger i sundhedsvæsenet og tabt produktion. Derudover undersøger rapporterne den sociale ulighed for hver risikofaktor og sygdom ved at sammenligne, hvad byrden er for tre forskellige uddannelsesgrupper.

Serie

Rapporten er en del af serien 'Sygdomsbyrden i Danmark'

I 2015 og 2016 gennemførte Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen et større studie af sygdomsbyrden i Danmark. Som resultat af studiet blev der udgivet tre rapporter.

I marts 2023 udkom 'Sygdomsbyrden i Danmark - sygdomme' og 'Sygdomsbyrden i Danmark - risikofaktorer':

Sygdomsbyrden i Danmark