xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger

Denne vejledning har til formål at bidrage til, at reglerne for brug af strålekilder ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger forstås og anvendes korrekt. Reglerne findes i strålebeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser (strålebeskyttelseslovgivningen).

30 MAR 2023

Vejledningen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, der varetager myndighedsopgaver vedrørende sikkerhed og strålebeskyttelse, hvor der forekommer, anvendes eller frembringes ioniserende stråling.

Vejledningen henvender sig til alle, der bruger strålekilder i forbindelse med nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger.

Vejledningen gengiver primært krav fra strålebeskyttelseslovgivningen for brug af åbne radioaktive kilder til medicinsk anvendelse og indeholder Sundhedsstyrelsens anvisninger til, hvordan kravene kan opfyldes. Hvor det er relevant, berører vejledningen også reglerne for anvendelse af lukkede radioaktive kilder og strålingsgeneratorer i forbindelse med nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger.

Indhold

 1. Begrebet brug
 2. Strålebeskyttelsesprincipper
 3. Ansvar
 4. Kompetencepersoner
 5. Tilladelse, underretning, registrering, afmelding m.v
 6. Sikkerhedsvurdering
 7. Klassificering af områder og skiltning
 8. Krav til anlæg m.v
 9. Strålebeskyttelse af arbejdstagere
 10. Patienter, omsorgspersoner og hjælpere
 11. Strålekilder og udstyr
 12. Radioaktivt affald
 13. Uheld og hændelser
 14. Kvalitetssikring
 15. Love, bekendtgørelser, vejledninger m.v