xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ældres sundhed og trivsel - Ældreprofilen 2023

Ældreprofilen 2023 er baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen, Den Nationale Sundhedsprofil og udvalgte registre

ANALYSER 16 JAN 2024

Det er nu anden gang, at Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed udgiver rapporten Ældres sundhed og trivsel. Rapporten viser, at langt de fleste ældre trives, lever sundt og har gode sociale relationer. Men rapporten viser også, at der er en gruppe af ældre med dårligt fysisk og mentalt helbred, fx lever mange med to eller flere samtidige sygdomme, såkaldt multisygdom, og en del ældre har tegn på ensomhed. Det er tydeligt, at der er store forskelle i gruppen af ældre på tværs af alder, køn og uddannelse, og afhængigt af hvilken helbredsparameter der adresseres.

131 sider

Indhold

 1. Sammenfatning
 2. Baggrund
 3. Læsevejledning
 4. Sociodemografisk beskrivelse
 5. Helbred og trivsel
 6. Sundhedsadfærd og risikofaktorer
 7. Sociale relationer
 8. Sygelighed
 9. Brug af sundhedsvæsenet og håndkøbsmedicin
 10. Restlevetid og dødelighed
 11. Ulighed i sundhed, forskelle på tværs af uddannelse
 12. Metode og materiale
 13. Referenceliste