xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Narkotikakriminalitet, narkotikabeslaglæggelse og stofmarkedet 2024

Narkotikasituationen i Danmark - delrapport 5

19 JUN 2024

Rapporten omhandler sigtelser og overtrædelser af narkotikalovgivningen og færdselsloven, samt omfanget af beslaglæggelse af de illegale stoffer.

Hertil giver delrapporten en oversigt over de illegale stoffer på markedet med hensyn til koncentration og indholdsstoffer, herunder de nye misbrugsstoffer på markedet.

Narkotikakriminalitet, narkotikabeslaglæggelser og stofmarkedet. Narkotikasituationen i Danmark 2024 - delrapport 5

Indhold

15 sider

 • 1. Sigtelser for overtrædelser af narkotikalovgivningen
 • 2. Kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer
 • 3. Beslaglæggelser af illegale stofer
 • 4. Indholdsstoffer og stofkoncentration
 • 5. Nye psykoaktive stofer
 • Referenceliste

 

Hovedresultater og generelle tendenser

 • Der var i 2023 27.972 anmeldelser med én eller flere sigtelser og 28.320 personer sigtet for overtrædelser af narkotikalovgivningen.
 • Der har i 2023 været en stigning i antallet af politiets beslaglæggelser af særligt kokain og psilocybinholdige svampe. Antallet af kokainbeslaglæggelser er nu på samme niveau som før coronarestriktionerne blev indført i 2020.
 • Der er ingen indholdsdeklaration på stofferne på markedet, og retskemiske analyser af tabletter, pulver og væsker mv. viser høje og lave koncentrationer samt forskellige stofblandinger. Herudover ses nye psykoaktive stoffer, der løbende bliver omfattet af bekendtgørelsen om euforiserende stoffer.
 • På europæisk plan blev i alt 41 nye psykoaktive stoffer med misbrugspotentiale indberettet fra EU’s medlemslande igennem 2022, hvilket er lidt færre sammenlignet med i 2021 (52), men på samme niveau som i 2020 (46).
 • I alt er der dog 930 nye psykoaktive stoffer under overvågning i medlemslandene. Til sammenligning var der 350 nye stoffer under overvågning i Europa i 2013.
 • Sundhedsstyrelsen vurderer og indstiller løbende nye stoffer til optagelse på bekendtgørelsen over euforiserende stoffer. Fra januar 2022 til juni 2024, er en lang række nye misbrugspotentielle stoffer derfor blevet forbudte eller under risikovurdering i Danmark – enten via indstillinger fra Sundhedsstyrelsen, EUbeslutninger eller via gruppevise forbud. Der er tale om nye stoffer af flere forskellige stoftyper, herunder LSD-analoger, benzodiazepiner og det semisyntetiske cannabinoid, HHC.
 • Illegale stoffer som amfetamin, kokain og heroin varierer meget i styrke og kan være tilsat forskellige tilsætningsstoffer, der kan påvirke sundhedstilstanden hos de personer der indtager stofferne.
 • I 2023 er renheden af kokain på gadeplan historisk høj med en gennemsnitlig renhed på 76 %. Samtidig er forekomsten af tilsætningsstoffer i kokainen historisk lav.
 • Renheden af det illegale stof MDMA i pulver og på krystalliseret form er generelt på et højt niveau. Desuden har der været tabletter indeholdende en ekstraordinær høj mængde af MDMA. En høj renhed eller stor mængde af MDMA kan medføre, at risikoen for forgiftninger stiger. Dette skal også ses i sammenhæng med den store variation i renheden, og dermed uforudsigeligheden ved indtag.
 • En større andel af ecstasytabletterne (>50 pct.) indeholder andre stoffer end MDMA i 2023, og der er påvist opioidet furanylfentanyl i en større mængde tabletter, såvel som nitazenen Protonitazen i ecstasytabletter. Forskellige typer af nitazener, som er potente opioider, ses desuden både i tabletter og pulver.
 • 40 pct. af de undersøgte pulverprøver til retskemiske analyser indeholdt de nye semisyntetiske cannabinoider såsom HHC, HHC-P, THC-P og H4-CBD. Denne type af cannabinoider, blev første gang påvist i 2022. Også i pulverprøver, er der påvist flere forskellige typer af nitazener, som er særligt potente syntetisk fremstillede opioider.
 • Koncentrationen af THC i hash er steget de senere år. En gennemgang af hash i årene fra 2014 viser, at THC-indholdet ligger højt og stabilt, og med et gennemsnitsindhold i 2023 på 26 pct., hvilket er betydeligt højere end tidligere. Som med andre stoftyper, ses store variationer i renheden af hash med et spænd i THCkoncentrationen i 2023 fra 9-43 pct.