xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Virksom rehabilitering for ældre

Frem til 2023 arbejder Sundhedsstyrelsen på at udarbejde materiale til kommunerne, der skal styrke arbejdet med rehabiliteringsforløb på ældreområdet.

Jævnfør 'Aftale om udmøntning af midlerne afsat til Det gode ældreliv' er det besluttet at igangsætte initiativet 'Virksom rehabilitering for ældre'.

For at understøtte bedre rehabiliteringsforløb til gavn for svækkede ældre udarbejdes praksisnært materiale med konkrete værktøjer, som kan bidrage til at øge borgernes udbytte af rehabiliteringsforløb på tværs af kommunerne.

Materialet målrettes medarbejdere i kommunerne fx ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

Resultaterne og inspirationsmaterialet formidles efterfølgende til kommunerne ved fx temadage, praksisnær kompetenceudvikling og et landsdækkende netværk for medarbejdere og ledere, der arbejder med rehabilitering efter § 83 a.

I projektet arbejdes der med temaerne:

  • Personcentreret rehabilitering
  • Organisering og tværfagligt samarbejde
  • Afslutning af og opfølgning på rehabiliteringsforløb
  • Data og dokumentation

Kommuner der vil bidrage med erfaringer omring rehabiliteringsforløb på ældreområdet inden for ovenstående temaer opfordres til at kontakte Sundhedsstyrelsen. 

Faglig følgegruppe

I forbindelse med initiativer er der nedsat en faglig følgegruppe, der skal bidrage til Sundhedsstyrelsens arbejde ved at kvalificere og rådgive i forbindelse med Virksom rehabilitering for ældre.

 

Følgegruppen består af repræsentanter fra kommuner, faglige selskaber, interesseorganisationer, videnscentre samt videnspersoner med relevans for rehabilitering på ældreområdet.
Opdateret 11 MAJ 2023