xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anbefalinger om fysisk aktivitet for gravide

Fysisk aktivitet under graviditeten er gavnligt for både mor og barn, og der er kun få vigtige forsigtighedsregler. Undersøgelser viser også, at fysisk aktive gravide har færre komplikationer under fødslen end mindre aktive kvinder.

Fysisk aktive kvinder kan uden problemer fortsætte deres aktivitetsniveau under graviditeten, hvis de føler sig godt tilpas med det. Kvinder, der ikke tidligere har været fysisk aktive kan også med fordel begynde at være fysisk aktive og konditionstræne under graviditeten.

Fysisk aktive kvinder føder børn med normal vægt, men i gennemsnit er fødselsvægten lidt mindre end hos fysisk inaktive kvinder. Dette er et sundhedstegn, da det skyldes, at barnet har lidt mindre fedtmasse, mens den fedtfrie masse er upåvirket.

Anbefalinger om fysisk aktivitet til gravide

  • Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.
  • Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.

Fysisk aktivitet dækker over alle former for bevægelse, der øger energiomsætningen. Fx bevægelse på arbejdspladsen og i hjemmet, aktiv transport (fx cykling og gang) eller idræt og sport i fritiden m.m.

Anbefalingerne gælder for raske gravide med en ukompliceret graviditet. Gravide med en kompliceret sygdomshistorie bør rådføre sig med deres læge eller jordemoder.

Fysisk aktivitet, der frarådes under graviditeten

Kontaktsport og holdsport, hvor der er risiko for sammenløb med med- og/eller modspiller frarådes, da der er stor risiko for uventede stød. Samtidig frarådes skiløb og ridning, da styrt kan medføre store skader. Egnede former for fysisk aktivitet er gå- og vandreture, svømning, løb, styrketræning (i siddende stilling og ikke tung styrketræning), cykling, spinning og aerobic m.m.

Gravide frarådes at dyrke fysisk aktivitet med høj intensitet, hvor kredsløbet presses maksimalt, hvis den gravide ikke har udøvet lignende høj-intens aktivitet før graviditeten.

Gravide, der er vant til at dyrke fysisk aktivitet med høj intensitet frarådes langdistanceløb og anden udmattende aktivitet, samt at træning ikke intensiveres under graviditet. Endvidere opfordres den gravide til at lytte til kroppens signaler, hvis der udøves fysisk aktivitet med høj intensitet. Respektér smerte.

Fysisk aktivitet efter fødslen

Det er meget individuelt, hvor hurtigt man kan genoptage sit tidligere aktivitetsniveau efter graviditet. Aktive kvinder, der har været aktive helt indtil fødslen, vil kunne genoptage deres aktivitetsvaner i løbet af få dage, mens andre behøver mere tid for at genvinde tidligere niveau. Det vil typisk tage 2–3 måneder at genvinde konditionsniveau fra før graviditeten. Husk at respektere smerter.

Undersøgelser har vist, at fysisk aktivitet efter graviditeten fremmer både den fysiske og psykiske sundhed hos mor og barn, uden risiko for barnet.

Opdateret 24 MAR 2023