xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Faglige begreber vedrørende kønsidentitetsforhold

En ordliste over forskellige faglige begreber vedrørende kønsidentitetsforhold

Begreber  
Behandling En sundhedsfaglig indsats der sigter på at påvirke fysiske eller psykiske processer, tilstande og forhold i en bestemt retning.

Fødselstildelt køn

Det køn der konstateres ved fødslen og dermed tildeles det nyfødte barn.
Indikation En lægefaglig vurdering ad behandlingsbehov og begrundelse for et konkret behandlingstilbud.  
Informeret samtykke   En habil persons frivillige accept af tilbudt sundhedsfaglig indsats, på baggrund af information om denne fra den ansvarlige sundhedsperson.
Juridisk kønsskifte
Ændring af kønsbetegnelse, personnummer og evt. fornavn i CPR - Det Centrale Personregister.
Kastration  Kirurgisk fjernelse af æggestokke eller testikler, eller anden varig reduktion af disses funktion.
Kontraindikation
Sundhedsfagligt forbehold ved behandling. Tilstand eller faktor som øger risikoen ved at udføre en bestemt behandling. En absolut kontraindikation er en tilstand, som forbyder anvendelsen af behandlingen i det hele taget.  
Kønsligt ubehag

En tilstand af ubehag som følge af uoverensstemmelse mellem fødselstildelt køn og kønsidentitet.

Kønshormoner
Steroidhormoner af typerne androgener, østrogener eller progesteron. Produceres naturligt i kroppen af kønskirtlerne (æggestok eller testikler) samt i mindre omfang i binyrerne samt i fedt- og levervæv. Kan tilføres kroppen som syntetisk fremstillede lægemidler.  
Kønsidentitet
Den enkelte persons indre og individuelle oplevelse af sit køn.  
Kønskarakteristika
De legemlige egenskaber der kendetegner og differentierer kønnet, herunder de primære kønskarakterer som typen af indre og ydre kønsorganer, der kan konstateres ved fødselen, eller de sekundære kønskarakterer som skægvækst, brystudvikling m.m., der kan udvikle sig ved puberteten.  
Kønsmodificerende behandling
Medicinsk eller kirurgisk behandling, der har til formål at ændre kønskarakteristika og understøtte den enkeltes kønsidentitet.
Kønsudtryk
Måden at udtrykke sin køn, f.eks. ved valg af tøj, frisure, makeup, aktiviteter, bevægelser, tale, social omgang m.v.
Kønsuoverensstemmelse  Uoverensstemmelse mellem fødselstildelt køn og kønsidentitet (engelsk: Gender incongruence).  
Observation  En sundhedsfaglig indsats, hvor en spontan udvikling, eller effekt af iværksat behandling, overvåges og afventes.
Seksualitet  En integreret del af et hvert menneskes personlighed. Seksualiteten er et basalt behov, og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter af livet. Seksualitet skal ikke forveksles med seksuel orientering eller seksuel praktik.  
Stophormoner
Lægemidler der hæmmer den enkeltes egen produktion af kønshormoner eller virkningen af disse. Kaldes også hormonblokkere, supprimerende hormonbehandling m.v. GnRH-analoger er én type syntetisk fremstillet stophormon.  
Sundhedsfaglig hjælp  Rådgivning, støtte, udredning, observation, behandling, opfølgning, rehabilitering m.m., der ydes af sundhedspersoner og af sundhedsvæsenet.  
Sundhedsperson   En person med sundhedsfaglig uddannelse, der er autoriseret af de centrale myndigheder.  
Udredning  En sundhedsfaglig indsats, hvor den enkeltes forhold afdækkes systematisk, herunder både fysiske, psykiske og sociale forhold. 


Opdateret 12 JAN 2023