xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Lukkede radioaktive kilder

Brug af lukkede radioaktive kilder kræver enten underretning til Sundhedsstyrelsen eller tilladelse til brug givet af Sundhedsstyrelsen. Du kan finde formularer til underretning, ansøgning om tilladelse og afmelding her.

En lukket radioaktiv kilde er en kilde, hvor der forekommer radioaktivt stof, som er fast bundet i stabile, inaktive stoffer, eller som er indelukket i en inaktiv kapsel af tilstrækkelig styrke til under normal brug at forhindre spredning af det radioaktive stof. 

Underretning eller ansøgning om tilladelse

Her kan du underrette eller ansøge om tilladelse til brug af en lukket radioaktiv kilde. Formularen kan benyttes til ansøgning om ny tilladelse, ansøgning om ændring af eksisterende tilladelse og til underretning vedr. brug af lukkede radioaktive kilder.

Vejledning til underretning eller ansøgning om brug af lukkede radioaktive kilder 

Underret eller ansøg om tilladelse

Opdatering 14/3: Vi oplever fortsat, at der ikke sendes kvitteringsmails ved oprettelse af webformularer. Dette bevirker også, at man ikke får tilsendt et link til en igangværende webformular, der endnu ikke er indsendt. Man er derfor nødt til at kopiere adressen fra browseren, inden man gemmer webformularen, hvis man senere vil arbejde videre med den og/eller indsende den. Webformularer, der sendes ind, når frem og bliver behandlet som normalt. Der bliver arbejdet på at løse problemet med mails og kvitteringer hurtigst muligt.

Overførsel og indkøb fra udlandet

Hvis du ønsker at overføre en lukket radioaktiv kilde med en aktivitetsmængde, der overstiger undtagelsesværdien i bilag 3 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 670/2019 om brug af radioaktive stoffer, fra et andet EU-land, skal du printe, udfylde, underskrive og indsende nedenstående standarddokument til Sundhedsstyrelsen.

Standarddokument for overførsel af lukkede radioaktive kilder mellem medlemsstater

Hvis du ønsker at importere en lukket radioaktiv kilde med en aktivitetsmængde, der overstiger undtagelsesværdien i bilag 3 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 670/2019 om brug af radioaktive stoffer, fra et land uden for EU, skal du printe, udfylde, underskrive og indsende nedenstående importformular til Sundhedsstyrelsen.

Importformular, import af radioaktivt materiale fra lande uden for EU

Import form, import of radioactive material from countries outside of the EU (engelsk oversættelse)

Registrering af kilder og anlæg

Registreringsformularen kan benyttes til registrering af en kilde eller et anlæg.

Vejledning til registreringsskema for lukkede radioaktive kilder samt anlæg til lukkede radioaktive kilder 

Registreringsskema kilder og anlæg

Opdatering 14/3: Vi oplever fortsat, at der ikke sendes kvitteringsmails ved oprettelse af webformularer. Dette bevirker også, at man ikke får tilsendt et link til en igangværende webformular, der endnu ikke er indsendt. Man er derfor nødt til at kopiere adressen fra browseren, inden man gemmer webformularen, hvis man senere vil arbejde videre med den og/eller indsende den. Webformularer, der sendes ind, når frem og bliver behandlet som normalt. Der bliver arbejdet på at løse problemet med mails og kvitteringer hurtigst muligt.

Afmelding

Afmeldingsformularen kan benyttes til afmelding af en tilladelse, en underretning, en kilde eller et anlæg.

Afmelding af tilladelse, underretning, kilde eller anlæg

Opdatering 14/3: Vi oplever fortsat, at der ikke sendes kvitteringsmails ved oprettelse af webformularer. Dette bevirker også, at man ikke får tilsendt et link til en igangværende webformular, der endnu ikke er indsendt. Man er derfor nødt til at kopiere adressen fra browseren, inden man gemmer webformularen, hvis man senere vil arbejde videre med den og/eller indsende den. Webformularer, der sendes ind, når frem og bliver behandlet som normalt. Der bliver arbejdet på at løse problemet med mails og kvitteringer hurtigst muligt.

Indsendelse af formular

Webformularerne kan udfyldes delvist og gemmes. Dette gøres ved tryk på knappen ”Gem” i bunden af skemaet. Derefter sendes automatisk et link til den delvist udfyldte formular til den e-mailadresse, der er angivet for den ”Formularansvarlige”.

Webformularerne sendes først til Sundhedsstyrelsen, når der trykkes på knappen ”Send” i bunden af formularen.

Bemærk at skal der vedhæftes filer til formularen, skal der trykkes på knappen ”Gem” før der vælges ”Send”.
 
Opdateret 14 MAR 2023