xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Frit sygehusvalg

Der findes regler om frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg.

Du har ret til frit at vælge undersøgelse og behandling på alle offentlige hospitaler i Danmark, udvalgte privathospitaler, klinikker eller hospices, hvis de tilbyder den behandling eller undersøgelse, som din læge eller tandlæge mener, at du har behov for. Det kaldes frit sygehusvalg. 

Dit valg af hospital kræver ikke godkendelse fra nogen. Din læge eller tandlæge sender en henvisning til det hospital, du vælger. Hvis du ønsker det, kan din læge hjælpe med vejledning, men det er dig, der vælger, hvor du vil undersøges eller behandles.

Du kan også benytte frit sygehusvalg, selvom du allerede er i gang med udredning eller behandling.

Der er enkelte begrænsninger i det frie sygehusvalg. F.eks. kan du ikke selv vælge, hvor du bliver indlagt, hvis indlæggelsen foregår akut.

Hvis du bliver bragt akut ind på et hospital med ambulance, vil ambulancen automatisk køre dig til nærmeste akuthospital, som kan behandle dig. Efter undersøgelsen på hospitalet har du ret til at vælge et andet offentligt hospital, hvis lægen vurderer, at du har behov for flere undersøgelser eller behandling.

Ved specialiseret behandling kræver dit valg af sygehus, at sygehuset er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

En hospitalsafdeling kan afvise at modtage ”frit valg” patienter, hvis afdelingen har væsentlig længere ventetid end lignende hospitalsafdelinger. Hospitalet kan dog kun afvise patienter, indtil ventetiden er bragt ned på niveau med lignende hospitalsafdelinger.

For patienter, som er optaget i kriminalforsorgens institutioner m.v., kan retten til frit sygehusvalg være begrænset af sikkerhedsmæssige hensyn eller af hensyn til retshåndhævelsen.

Udvidet frit sygehusvalg

Udvidet frit sygehusvalg er din ret til at få hele eller dele af din undersøgelse eller behandling foretaget på et af de private hospitaler eller klinikker, som regionerne har indgået aftale med, hvis regionen ikke kan tilbyde dig undersøgelse eller behandling inden for din udrednings- og behandlingsret.

Når du bliver henvist til undersøgelse eller behandling på hospitalet, er der nogle tidsfrister for, hvor hurtigt hospitalet skal have undersøgt dig, og hvor hurtigt de skal starte din behandling. Det kaldes din udrednings- og behandlingsret.

Du kan læse mere her om udredningsret og behandlingsret

Hvis hospitalet giver dig besked om, at det ikke kan lade sig gøre at tilbyde dig undersøgelse eller behandling inden for tidsfristerne, får du automatisk ret til udvidet frit sygehusvalg. Det betyder, at du kan få hele eller dele af din undersøgelse eller behandling på et privathospital. Du får også denne mulighed, hvis hospitalet f.eks. er nødt til at flytte din operationsdag.

Det skal stå i din indkaldelse, hvem du skal kontakte, hvis du vil gøre brug af retten til udvidet frit sygehusvalg.

Hvornår gælder udvidet frit sygehusvalg ikke?

Der kan være undtagelser, som gør, at du ikke kan vælge at blive udredt, undersøgt eller behandlet på et på et af de private hospitaler eller klinikker, som regionerne har indgået aftale med, selvom hospitalet ikke kan indkalde dig inden for tidsfristen.

Hvis der ikke findes et andet hospital eller klinik, som har en aftale om den udredning, undersøgelse eller behandling, som du har brug for, er det ikke muligt for dig at vælge et andet hospital/klinik. Du kan ikke gøre brug af retten til udvidet frit sygehusvalg, hvis den specifikke undersøgelse eller behandling, som du er henvist til, ikke foretages eller foretages på tilstrækkeligt specialiseret niveau på et privathospital eller en klinik. Hospitalet skal være godkendt af Sundhedsstyrelsen til at udrede eller behandle den sygdom, som du er henvist for.

Hvis hospitalet er nødt til at udsætte din undersøgelse eller behandling ud over 30 dage pga. din helbredstilstand, kan du ikke benytte udvidet frit sygehusvalg. Det kan fx være, fordi du fejler andre sygdomme, som der nødvendigvis først skal kontrol over, eller fordi du fx skal have foretaget en undersøgelse, der ikke kan sættes i gang, før lægen har resultatet fra en tidligere undersøgelse. Du kan heller ikke benytte udvidet frit sygehusvalg, hvis du selv ønsker at udsætte din udredning, undersøgelse eller behandling.

Du kan ikke vælge udredning, undersøgelse eller behandling på et af de private hospitaler eller klinikker, som regionerne har indgået aftale med, hvis ventetiden på det private hospital/klinik overstiger ventetiden til udredning eller behandling på din bopælsregions hospitaler eller samarbejdshospitaler.

Læs mere hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Frit sygehusvalg og udredningsret

Udvidet frit sygehusvalg gælder ikke ved

 • Alternativ behandling
 • Forskningsmæssig behandling
 • Eksperimentel behandling
 • Organtransplantation
 • Fertilitetsbehandling
 • Sterilisation
 • Refertilisationsbehandling
 • Høreapparatbehandling
 • Kosmetisk behandling
 • Kønsskifteoperation
 • Ophold på rekonvalescenthjem.
Opdateret 15 JUN 2023