xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Forespørgsel og henvisning til højt specialiseret behandling i udlandet

Behandlende sygehuslæger kan indsende henvisning til højt specialiseret behandling i udlandet, såfremt patienten forinden har været undersøgt eller behandlet på en sygehusafdeling her i landet, der besidder højeste indenlandske specialkundskab indenfor det pågældende område.

Der kan ikke henvises til forsøgsmæssig, eksperimentel eller alternativ behandling. Såfremt der ønskes henvisning til forsøgsmæssig behandling, foregår dette til patientens bopælsregion.

Proces for forespørgsel og henvisning

Ønsker du som læge at henvise til højt specialiseret behandling i udlandet, sendes ansøgningen til Sundhedsstyrelsen på EUBenkeltsager@sst.dk (se tjekliste til afdelinger nedenfor).

Herefter vurderer Sundhedsstyrelsen, om henvisningen lever op til bekendtgørelsen. Godkendes henvisningen, får henvisende afdeling besked og kan herefter planlægge behandlingen i samarbejde med det udenlandske behandlingssted.

Når behandlingen er planlagt, er det henvisende afdelings ansvar at underrette Sundhedsstyrelsen herom snarest, således at de endelige kautionspapirer kan udarbejdes. Først herefter kan rejsen planlægges ved rejsekontoret i patientens bopælsregion.

Der er således flere steps i ansøgningsprocessen. For overblik over dette, henvises til nedenstående beskrivelse af arbejdsprocessen, hvor henvisende afdelings ansvarsområder fremgår.

Ved tvivlsspørgsmål er du altid velkommen til at henvende dig til ansvarshavende sekretær for området.

Opdateret 23 JAN 2023