xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ekstraordinær ansøgningsrunde

Sundhedsstyrelsen har i marts 2023 åbnet for en ekstraordinær ansøgningsrunde for regioner og privathospitaler til 11 udvalgte specialfunktioner.

Speciale­planlægning

Det er Sundhedsstyrelsens opgave at planlægge, hvilke offentlige og private sygehuse i Danmark der må varetage de såkaldte specialfunktioner.

Specialfunktioner er de sygehusopgaver, som er særligt vanskelige, fx fordi de drejer sig om sjældne behandlinger eller sygdomme eller særligt komplekse patientforløb, eller det kan være meget dyre behandlinger. Specialfunktionerne udgør ca. en tiendedel af sygehusopgaverne.

I alt er der på tværs af de 35 lægelige specialer og et enkelt tandlægespeciale på sygehusene cirka 1.000 specialfunktioner.

Formålet med specialeplanlægningen er at sikre høj faglig kvalitet og sammenhæng i behandlingen for patienter i hele landet ud fra et princip omkring ”øvelse gør mester”. Det vil sige, at kvaliteten bliver bedre, hvis den sundhedsfaglige erfaring og antallet at behandlinger samles.

Opdateret 01 AUG 2022