xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Gældende specialeplan

Den gældende specialeplan trådte i kraft den 1. juni 2017. Læs mere om specialeplanen her og find specialevejledninger for de enkelte specialer på undersiderne.

Specialfunktionerne opdeles i regionsfunktioner, som der typisk er en eller få af i hver region, og højt specialiserede funktioner, som er samlet et eller få steder i landet.

Specialfunktionerne udgør ca. en tiendedel af sygehusopgaverne. I alt er der på tværs af de 37 specialevejledninger cirka 1.000 specialfunktioner.

I hver specialevejledning fremgår Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hovedfunktionerne i specialet samt krav til og placeringen af specialfunktioner. Specialevejledningerne kan findes inden for hvert enkelt speciale.

Grundlaget for specialeplanen er en systematisk gennemgang af hvert speciale med henblik på at opstille kravene til specialfunktioner i det pågældende speciale. Kravene ligger til grund for Sundhedsstyrelsens godkendelse af funktionerne.

Ændringer til gældende specialeplan

Mulighederne for diagnostik og behandling udvikler sig hele tiden, og det gør organiseringen af sundhedsvæsenet også.

 

Sundhedsstyrelsen gennemfører de nødvendige justeringer løbende, ligesom hele specialeplanen revideres med jævne mellemrum.

 

Som led i den løbende opfølgning på specialeplanen foretages der indimellem ændringer til den gældende specialeplan. Du kan læse mere om disse i forbindelse med hvert speciale.

Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Det er kun muligt at søge om varetagelse om en allerede placeret funktion eller om oprettelse af nye funktioner, hvis Sundhedsstyrelsen finder særskilt behov derfor. I så fald vil styrelsen igangsætte en egentlig ansøgningsproces for de relevante funktioner.

 

Specialeplanlægning: Begreber, principper og krav (2015)Vejledning om udmøntning af sundhedslovens § 208 om specialeplanlægning

Opdateret 26 JAN 2023