xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nationalt råd for psykisk sygdom og mental sundhed

Rådet har til formål at følge implementeringen af 10-årsplanen for psykiatri og mental sundhed. Rådet skal rådgive om en fagligt velfunderet opfølgning, vurdering og justering af de igangsatte indsatser, så de gør en positiv forskel for mennesker med psykiske lidelser, pårørende og fagpersoner samt for at styrke den mentale sundhed.

Derudover skal rådet understøtte et vedvarende nationalt fokus på at udvikle og forbedre mental sundhedsfremme og indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Ligesom rådet skal være med til sikre løbende dialog på tværs af aktører på området og understøtte tæt samarbejde, inddragelse og ejerskab til iværksatte tiltag på tværs af aktørerne.

Rådet nedsættes i regi af Sundhedsstyrelsen, der varetager sekretariatsbetjeningen af rådet. Rådet mødes som udgangspunkt to gange om året og første gang d. 23. juni 2023. Sekretariatet indkalder til møder, udarbejder dagsordener og udsender mødereferater.

Opdateret 17 MAJ 2023