xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Den nationale demenshandlingsplan 2025

I 2016 indgik regeringen og satspuljepartierne aftale om udmøntning af 470 mio. kr. i Den Nationale Demenshandlingsplan 2025. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for 11 af handlingsplanen 23 initiativer.

Regeringen og Folketingets satspuljepartier indgik i efteråret 2015 en aftale om at afsætte midler til at understøtte udviklingen på demensområdet. Dette blev i 2016 udmøntet i Den nationale demenshandlingsplan 2025.

Demenshandlingsplanen rummer i alt 23 initiativer fordelt på fem fokusområder. Alle initiativer har som overordnet mål at forbedre indsatsen for at udrede, pleje og behandle mennesker med demens frem mod 2025.

Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for 11 af initiativerne indenfor alle fem fokusområder.

Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling

Initiativ 3: Færre, tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder

Initiativ 4: Nye nationale kliniske retningslinjer på demensområdet

Initiativ 5: Nedbringelse af forbruget af antipsykotika blandt mennesker med demens

Initiativ 6: Nationale anbefalinger til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb

Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering

Initiativ 7: Håndbøger med vidensbaserede anbefalinger til social- og sundhedsfaglig praksis på demensområdet

Initiativ 8: Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet

Støtte til mennesker med demens og pårørende

Initiativ 12: Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens  

Initiativ 13: Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens

Demensvenlige boliger og samfund

Initiativ 14: Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund

Øget videns- og kompetenceniveau

Initiativ 19: Ny national forskningsstrategi på demensområdet og forskning

Initiativ 22: Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner

Opdateret 28 JUN 2019