xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vederlagsfri fysioterapi: tvivlsspørgsmål og klageadgang

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier.

Tvivlsspørgsmål og klageadgang

Tvivlstilfælde skal afklares, inden den henvisende læge fremsender henvisning til vederlagsfri fysioterapi. Hvis en henvisende læge er i tvivl om, hvorvidt en diagnose er progressiv, og dermed omfattet af ordningen, kan personen henvises til vurdering hos relevant speciallæge.

Hvis henvisende læge herefter fortsat er tvivl om, hvorvidt patienten er omfattet af ordningen vedrørende vederlagsfri fysioterapi, kan lægen forelægge spørgsmålet for Sundhedsstyrelsen, enten skriftligt pr. mail til sstprim@sst.dk eller ved telefonisk henvendelse til Sundhedsstyrelsen.

  • Lægen fremlægger en kortfattet sygehistorie, inklusiv den relevante henvisningsdiagnose
  • Handicapgraden og funktionsnedsættelsen beskrives nøje
  • Henvendelsen må ikke indeholde personhenførbare oplysninger

Borgere kan klages over sundhedspersoners faglige behandling til Styrelsen for Patientklager efter samme bestemmelser, som gælder for det øvrige sundhedsvæsen.

Guide til henvisende læger

Styrelsen for Patientklager

Opdateret 03 MAJ 2021