xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Gebyrtakster på strålebeskyttelsesområdet

Herunder er angivet takstkoder sammen med aktuelle gebyrer og vejledende eksempler på brug af strålekilder, der udløser den pågældende gebyrtakst.

Takstkoden er sammensat af en grundtakst og evt. en tillægstakst, hvor tillægstaksten tillægges den brug hvor Sundhedsstyrelsen tilsynsforpligtelse er størst, for eksempel for strålekilder godkendt til mobil brug og for lukkede radioaktive kilder i sikringsgrupper. 

Hvor andet ikke er angivet, udløser eksemplerne i tabellen gebyr svarende til grundtaksten uden tillægstakst. Eksemplerne er vejledende og ikke udtømmende.

Takstkode  Gebyr i kr. pr. år 2023 Gebyr i kr. pr. år 2024 Vejledende eksempler
666 695

Røntgenapparater til intraorale optagelser hos tandlæger og tandplejere

Røntgenapparater til intraorale optagelser hos dyrlæger/veterinærmedicinske undersøgelser

Baggageskannere i lufthavne og skannere i produktionslinjer

2 1.115 1.164

Type C isotoplaboratorium

Lukkede radioaktive kilder til undervisning, kontrol eller kalibrering

Cephalostater og orthopantomografer hos tandlæger

Håndholdte strålingsgeneratorer

3 1.481 1.546

Type B isotoplaboratorium

Lukkede radioaktive kilder til nuklearmedicin

Røntgenapparater til knogleskanning, industriel radiografi eller dental cone beam CT

4 1.850 1.931

Udledning af radioaktivt materiale (hvis omfattet af krav om tilladelse)

Røntgenapparater til konventionelle medicinske og veterinærmedicinske undersøgelser, intervention m.v.

5 3.700 3.863

Type A isotoplaboratorium

Lukkede radioaktive kilder til brachyterapi

CT-skannere til medicinske og veterinærmedicinske undersøgelser

6 5.182 5.410 Eftersyn af lukkede radioaktive kilder (tilladelse til servicevirksomheder) 
7 7.391 7.716

Elektronacceleratorer til stråleterapi

Godkendelse af transportkolli eller godkendelse af særligt arrangement

Partikelacceleratorer til forskning

Cyklotroner til lægemiddelproduktion

8 23.654 24.695 Mobile elektronacceleratorer til containerskanning 
9 66.245 69.160  
10 94.636 98.800 Partikelaccelerator til behandling, f.eks. protonterapi

Taksterne fastsat i bekendtgørelse nr. 1111 af 7. november 2019 opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver reguleres i 2024 med en opregningsprocent på 4,4. 

Opdateret 06 DEC 2023