xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kønsidentitets­forhold

Det enkelte menneskes kønsidentitet kan være forskelligt fra det køn, der konstateres ved fødslen ud fra de medfødte kønskarakteristika, og fra de samfundsmæssige og kulturelle normer forbundet med det køn man har fået tildelt ved fødslen. Ved sundhedsfaglig hjælp kan den enkelte få understøttet sin kønsidentitet og sit kønsudtryk, bl.a. gennem rådgivning og behandling.

Opdateret 13 JAN 2023

Sundhedsstyrelsen arbejder for at sikre høj kvalitet og lige adgang til sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold. Vi rådgiver sundhedsvæsenet og udarbejder vejledninger, visitationsretningslinjer og materialer til støtte i arbejdet. Sundhedsstyrelsen er også ansvarlig for en række initiativer i regeringens LGBT+ handlingsplan fra 2022.

Transpersoner

Mennesker, der oplever en grad af uoverensstemmelse mellem kønsidentitet og fødselstildelt køn, betegnes ofte transpersoner eller transkønnede. Det er ikke alle, der føler sig som det ”modsatte” køn – en relativ stor andel transpersoner opfatter sig som nonbinære (identificerer sig ikke som udelukkende det mandlige eller kvindelige køn, men måske begge dele, ingen af delene eller som noget midt imellem). Nogle lever fint med dette, og andre kan opleve ubehag og få brug for hjælp.

Der er sundhedsfaglige opgaver forbundet med at hjælpe og understøtte den enkeltes
kønsidentitet og kønsudtryk. Opgaverne omfatter bl.a. rådgivning og afklaring af kønsidentitets spørgsmål og afhjælpning af kønsligt ubehag gennem tilbud om behandling. Behandling kan fx være at hindre udvikling af kønskarakteristika (stophormoner) eller ændre disse (kønsmodificerende behandling med krydshormoner), som patientens ubehag er rettet mod. Derudover kan der foretages kønsmodificerende kirurgi.

Læs mere om rammer og muligheder for rådgivning og behandling:

Vejledning om sundhedsfaglig hjælp

Visitationsretningslinje til kønsmodificerence kirurgi