xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nyt overblik over indsatser for mennesker med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen foretaget en afdækning af de tilgængelige indsatser til mennesker med kronisk sygdom. Afdækningen viser, at de nationale anbefalinger for forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser bredt bliver fulgt. Derudover omtaler afdækningen også muligheden for at bruge teknologiske løsninger, digital understøttelse og data i den fremadrettede udvikling.

04 OKT 2022

Vidensafdækningen giver et bredt overblik over indsatser, der er lavet for mennesker med kronisk sygdom både i kommuner, regioner med mere. Undersøgelsen viser også, hvordan det er gået med at inddrage borgere gennem sundhedsdata og digitale løsninger og med at skabe mere sammenhæng i mellem indsatserne.

”Afdækningen er et nedslag på en række forskellige indsatser. Den er ikke repræsentativ i forhold til alle indsatser, der er til rådighed i sundhedsvæsenet, men giver alligevel et indblik i, hvilke områder man er godt med på, og hvilke vi skal have opmærksomhed på fremadrettet. De regionale forløbsprogrammer ser ud til at understøtte de sammenhængende forløb for borgere med kronisk sygdom, men der er fortsat behov for øget sammenhæng på tværs af sektorerne. Rapporten viser også, at der er et potentiale for at videreudvikle de allerede eksisterende teknologiske løsninger”, fortæller sektionsleder Line Riddersholm.

Der foregår mange små og store indsatser målrettet borgere med kronisk sygdom i sundhedsvæsenet, men afdækningen peger på, at der mangler et samlet overblik over dem og de mange gode erfaringer fra sundhedsindsatser, udviklingsprojekter og undersøgelser.

”Afdækningen viser, at nogle borgere med kronisk sygdom har sværere ved at bruge og få adgang til sundhedsvæsenet end andre borgere med kronisk sygdom. Teknologi har et potentiale til at reducere social ulighed, men man skal være opmærksom på, at ikke alle borgere har samme forudsætninger for at anvende dem. Herudover kan metoder som individuelt tilrettelagte indsatser, fleksible tilbud, og initiativer målrettet rekruttering og fastholdelse i tilbuddene mindske den sociale ulighed i indsatserne til borgere med kronisk sygdom”, uddyber Line Riddersholm.

Vidensafdækningen er blandt andet en del af rammen for det kommende arbejde i ”Task force for indsatser målrettet kronisk sygdom og ulighed i sundhed”.

Rambøll Management Consulting har på vegne af Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet vidensafdækningen.

Vidensafdækningen af indsatser til mennesker med kronisk sygdom, herunder social ulighed i sundhed

Vidensafdækningen har afsæt i Regeringens Life Science Strategi (2021) initiativ 21, hvor der er nedsat en task force for indsatser målrettet kronisk sygdom og ulighed i sundhed.

Læs mere om Life Science strategien hos Sundhedsministeriet