xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Webinar: Mellem begejstring og belastning i ældreplejen

Videnscenter for værdig ældrepleje inviterer til gratis at deltage online i cand.psych. Rikke Høgsteds oplæg: ”Mellem begejstring og belastning – forebyggelse af udbrændthed og omsorgstræthed knyttet til psykisk krævende arbejde”. Oplægget bliver holdt ved efterårets møde i værdighedsnetværk for ledere i Odense.

08 SEP 2022

Det er som leder og som medarbejder både berigende og meningsfuldt at pleje, behandle og hjælpe ældre borgere. Man indgår som en vigtig person i en vigtig periode i et andet menneskes liv og skal bidrage på en fagligt god og omsorgsfuld måde.

Som fagperson og leder må man igen og igen skabe en nærværende, tillidsfuld og rolig kontakt til sine medarbejdere, den øvrige ledelse og ved kontakt med borgere. Samtidig skal man holde balancen og ikke blive overinvolveret med risiko for at blive 'tyndhudet', eller underinvolveret og risikere at blive 'tykhudet'.

Derfor er det vigtigt for at forblive både professionel og omsorgsfuld, og at man har blik for den mentale påvirkning og for sine egne reaktioner. Som programleder for Videnscenter for værdig ældrepleje, chefkonsulent Kari Rose Holm, siger:

”Vi glæder os til at sætte fokus på, hvordan man som leder af en værdig ældrepleje kan forebygge mentale belastninger i omsorgsarbejdet i form af for eksempel stress, udbrændthed eller omsorgstræthed. Balancen er ikke altid let at finde. Og som leder er det særligt vigtigt at have blik for de mentale belastninger både hos sig selv og medarbejdere.”

Lyt og se med om formiddagen torsdag den 22. september 2022 - her vil også være mulighed for at stille spørgsmål i chatten under Rikke Høgsteds oplæg, hvor hun sætter fokus på:

  • Belastningspsykologien og viden om, hvad der gør særligt indtryk og dermed potentielt belaster
  • Hvad man skal have blik for som leder - både sine egne og medarbejderes faresignaler
  • Ideer til at forebygge udbrændthed på både individ-, gruppe- og lederniveau
  • Hvordan man får et fælles sprog om de mentale belastninger.

Målgruppe

Webinaret henvender sig primært til ledere, nøglepersoner og planlæggere i ældreplejen, men andre interesserede er meget velkomne. Det er gratis at deltage.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig webinaret: Mellem begejstring og belastning – forebyggelse af udbrændthed og omsorgstræthed knyttet til psykisk krævende arbejde - helt frem til den 22. september 2022.

Tilmeld dig her

Ved spørgsmål kontakt os på mail: vaerdighed@sst.dk

Se mere om Videnscenter for værdig ældreplejes aktiviteter og tilbud