xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Kvalitet i ydelserne og plejen

Jammerbugt Kommune

Fast kontaktperson og systematisk opfølgning på trivsel hos svage ældre i Jammerbugt Kommune

Opdateret 03 JAN 2023

Beskrivelse

Jammerbugt Kommune har i dette projekt afprøvet en ny organisering og arbejdsprocesser, for at sikre udsatte ældre borgere større sammenhæng og bedre resultater. Kommunen har oprettet og afprøvet en ny organiseringsform i visitationsenheden, hvor et team af medarbejdere er kontaktpersoner for knap 100 af de mest sårbare ældre borgere, som modtager hjælp i eget hjem. Kontaktpersonerne gav i begyndelsen deltagerne et lille kort med deres navn, billede og kontaktoplysninger. Samtidig har kontaktpersonerne selv fulgt regelmæssigt op på borgerens situation. Initiativet har været et supplement til almen praksis tovholderfunktion i lægedækningstruede områder, hvor kommunen har taget medansvar for at sikre de svage ældre en fast kontaktperson og én indgang til sundhedsvæsenet, idet kommunen samtidig har styrket samarbejdet med hospitalet i Hjørring.

Erfaringer

  • Tilbagemeldingerne på kontaktordningen var positive, borgerne og deres pårørende har oplevet kontaktpersonrollen som tryghedsskabende.
  • Funktionen har vist sig særligt til nytte for: Borgere med svagt netværk og/eller nedsat evne for egenomsorg, borgere med ændret behov fx i forlængelse af sygdom og pårørende belastet af ansvar for pleje og koordinering.
  • Kontaktpersonens personlige og faglige kompetenceprofil er væsentlig, da de sårbare borgere ofte har komplekse sundhedsfaglige problemstillinger.
  • Projektet har bidraget med et andet blik på det interne samarbejde i kommunen. En erfaring og indsigt i projektet har nemlig været, at der er potentiale for at udvikle de interne rutiner og arbejdsgange for at fremme en koordinerende og sammenhængende indsats og for at styrke samarbejdet om tidlige og målrettede forebyggende indsatser for sårbare ældre.

 

Materialer fra projektet

Læs projektbeskrivelsen her

Gode råd

gode råd

  1. En forudsætning for at realisere mulighederne i ordningen er, at kontaktpersonen har mandat til at ændre i hjælpen fra kommunen, og at rammerne tillader opbygning af en tillidsfuld relation.
  2. Når registrering i Nexus (eller andre systemet) på Ipad er blevet en indarbejdet praksis i ældreplejen, så er det væsentligt at sikre, at nye metoder passer ind i de eksisterende digitale løsninger og arbejdsgange. Oplysninger skal kunne registreres ved afslutningen af en borgerkontakt på det mobile udstyr.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden