xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Undersøgelse vedr. befolkningens holdning til organdonation

01 JUL 2007

Formålet med undersøgelsen var at få indblik i befolkningens stillingtagen til emnet, for herigennem:

  • dels at kunne vurdere den hidtidige indsats, og
  • dels give baggrund for planlægning af den kommende indsats.   

Formålet søges belyst gennem undersøgelse af befolkningens kendskab, holdninger og handlinger i relation til organdonation og transplantation.