xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Non-farmakologisk behandling af unipolar depression

Den nationale kliniske retningslinje skal medvirke til at understøtte og optimere de ikke-medicinske behandlingsindsatser til patienter med depression på tværs af landet.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 27 MAJ 2016

Den nationale kliniske retningslinje giver nye vidensbaserede anbefalinger med særligt fokus på brug af psykoterapi. For eksempel anbefales psykoterapi i kombination med medicinsk behandling til patienter med depression af moderat til svær grad.

Retningslinjen forholder sig også til de gavnlige og skadelige virkninger ved tidlig opsporing af depression hos en bestemt gruppe af patienter, der er i særlig høj risiko, samt effekten af fysisk træning i behandlingen af depression. Retningslinjen kommer også ind på mindfulness-træning, samtaler/samtaleterapi ved praktiserende læge og collaborative care til patienter med depression. 

Den nationale kliniske retningslinje skal dermed medvirke til at understøtte og optimere de ikke-medicinske behandlingsindsatser til patienter med depression på tværs af landet. Retningslinjen er faglig rådgivning og beskriver den videnskabelige viden på området, og anbefalingerne bygger på denne viden samt på en faglig arbejdsgruppes erfaring på området.

Retningslinjen kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger mv. på området.

Retningslinjen er genvurderet i 2019
Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2019.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af unipolar depression (pdf)

National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af unipolar depression (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

Kvalitetsvurderinger

AGREE

AMSTAR

Metaanalyser og risk of bias

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

PICO 9 (pdf)

PICO 9 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2019)

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts