xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Retningslinje for vaccination mod covid-19, influenza og pneumokok­sygdom

Retningslinjen fastlægger de faglige rammer for vaccination mod covid-19, influenza og pneumokoksygdom.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 29 NOV 2022

Rammerne er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1260 af den 9. september 2022: Bekendtgørelse om gratis vaccination mod influenza, pneumokokker og covid-19 til visse persongrupper.

Retningslinje for vaccination mod covid-19 influenza og pneumokoksygdom

Indhold

 1. Baggrund
 2. Vacciner
 3. Sikkerhed og mulige bivirkninger
 4. Målgrupper, regimer og timing for vaccination
 5. Kontraindikationer og forsigtighedsprincipper
 6. Håndtering af vaccination
 7. Delegation, informeret samtykke, registrering og journalføring

 

Retningslinjen erstatter den tidligere udgivelse: Retningslinje for håndtering af vaccination mod covid-19

Versioner

Version 1.3 (aktuel version): 29. november 2022

Opdateringer i version 1.3 i forhold til version 1.2:

 • Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 mikrogram/dosis) er godkendt som booster-vaccination til børn i alderen fra 5 til 11 år.

Version 1.2: 24. november 2022

Opdateringer i version 1.2 i forhold til version 1.1:

 • Det Europæiske Lægemiddelagentur har godkendt den variantopdaterede vaccine: Spikevax BA.4/5 til boostervaccination
 • Det Europæiske Lægemiddelagentur har godkendt både Spikevax ® og Comirnaty ® til primærvaccination til børn på 6 mdr. og derover.
 • Redaktionelle ændringer

Version 1.1: 10. oktober 2022

Opdateringer i version 1.1 i forhold til version 1:

 • De nye BA.4/5 variantopdaterede vacciner er beskrevet efter de er godkendt af det Europæiske Lægemiddel Agentur
 • Booster-vaccination med Comirnaty til børn ned til 5 år er godkendt af det Europæiske Lægemiddel agentur
 • Der er tilføjet et afsnit om vaccination i forbindelse med operation
 • Redaktionelle ændringer

Version 1: 15. september 2022