xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Små børns sikkerhed

Hvert år kommer ca. 2.000 børn under 1 år på skadestuen, mens ca. 31.000 børn i alderen 1-4 år må på skadestuen på grund af uheld eller ulykker. Tre ud af fire af ulykkerne sker i hjemmet, og det er derfor vigtigt, at hjemmet er sikkert for barnet at udforske.

Børn skal have spænding og udfordringer. De skal også have mulighed for at lære af egne fejl. Som forældre skal man så vidt muligt forhindre, at børnene udsættes for alvorlige uheld og ulykker. Alvorlige uheld og ulykker kan forebygges ved at give barnet sikre omgivelser, hvor barnet kan udvikle sig i sit eget tempo med den nysgerrighed, der hører med til at være barn.

For små børn sker ulykker oftest i hjemmet, i haven eller på gårdspladsen. Statistisk set er ulykker den største trussel mod barnets helbred. Derfor bør små børn aldrig lades uden opsyn af voksne.

Pjece: Små børns sikkerhed

Pjecen kan også bestilles i Komiteen for Sundhedsoplysning

Opdateret 02 MAJ 2019