xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kommunale omkostninger forbundet med alkohol­overforbrug

Sundhedsstyrelsen har et særligt fokus på at styrke kommunernes planlægningsgrundlag, og opgør derfor hvert 4. år de kommunale meromkostninger til borgernes alkoholoverforbrug. 

Kommunerne har på alkoholområdet ansvar for både forebyggelse og behandling og har dermed mulighed for at skabe en sammenhængende indsats.

For at styrke planlægningsgrundlaget for denne indsats, opgør Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) de kommunale meromkostninger til borgernes alkoholoverforbrug. Undersøgelsen opdateres ca. hvert 4. År.

De kommunale omkostninger er opgjort både på nationalt og kommunalt niveau.

Kommunale omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug, nr. 3 (2017)

Kommunale omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug, nr. 2 (2013)

Kommunale omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug (2012)

Opdateret 18 DEC 2019