xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundhedsadfærd og fysisk helbred

Overordnet set har unge, der har høj grad af mental sundhed, også et bedre fysisk helbred end de unge, der har dårlig mental trivsel. 

Forskningen viser, at unge med dårlig mental sundhed også har den mest uhensigtsmæssige sundhedsadfærd. De ryger og drikker typisk mere end andre unge, og de har dårligere søvnmønstre. Disse forskelle i sundhedsadfærd set i relation til mental sundhed er udbredte både på gymnasier og erhvervsuddannelser og for både piger og drenge. På samme måde ses der også et sammenfald mellem dårlig mental sundhed og dårligt fysisk helbred.

Det tyder på, at indsatser målrettet unges rygevaner, søvn, kost og motion ikke kan skæres over en kam. I stedet er det nødvendigt at tage udgangspunkt i, at sundhedsvaner og fysisk helbred er tæt koblet til de unges mentale sundhed, og derfor kan forskellige grupper af unge, alt efter deres grad af mental sundhed, også have brug for forskellige tilbud og indsatser.

Mental sundhed blandt unge – resultater fra Ungdomsprofilen 2014

Opdateret 02 JAN 2020