xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Situationen og udviklingen vedrørende kernekraft­værker i Ukraine

Sundhedsstyrelsen følger udviklingen i Ukraine i et tæt nationalt og internationalt samarbejde.

I forbindelse med invasionen af Ukraine følger enheden for Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen udviklingen tæt. Det sker i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, der løbende holder sig opdateret om situationen ved de 4 kernekraftværker, som er i drift i Ukraine, samt ved det nedlagte kernekraftværk i Tjernobyl. 

Ingen tegn på udslip

I marts 2022 indledte russiske styrker artilleribeskydning af området ved kernekraftværket Zaporizhzhya. De efterfølgende kamphandlinger ledte til, at værket nu er under russisk kontrol. Der har i starten af august 2022 været fornyede kamphandlinger i området ved Zaporizhzhya. Ukraine har i den forbindelse meddelt IAEA, at der ikke har været udslip eller er sket skade på selve reaktorerne. Ukraine har endvidere meddelt, at kamphandlingerne har medført skader på anlæggets eksterne strømkabler, hvoraf to stadig er intakte.

Også det nedlagte kernekraftværk i Tjernobyl har i en periode været under russisk kontrol, men Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) oplyste d. 1. april 2022, at russiske soldater har forladt Tjernobyl-værket. I marts 2022 var der episoder, hvor strømforsyningen til Tjernobyl-værket var afbrudt. Strømforsyningen har siden den 15. marts 2022 været genetableret. IAEA har løbende vurderet, at strømafbrydelserne ikke har haft kritisk betydning for sikkerheden ved Tjernobyl.

Der er ikke konstateret tegn på udslip fra kernekraftværkerne i Ukraine eller regional spredning af radioaktive stoffer – hverken fra Zaporizhzhya eller fra området omkring Tjernobyl. Der er ikke mere radioaktivt jod i det ødelagte Tjernobyl-anlæg. En eventuel skade på det ødelagte – nu forseglede – anlæg vil udelukkende have lokale konsekvenser med spredning af de tilbageværende radioaktive stoffer, primært Cs-137.

IAEA har sendt missioner til landet, herunder til Tjernobyl, hvor neutrale IAEA-inspektører har haft fokus på sikkerheden på kernekraftværkerne. IAEA har meddelt, at de bestræber sig på også at kunne sende en IAEA-mission til kernekraftværket Zaporizhzhya i den sydlige del af landet.

Løbende måling af strålingsniveauet i Danmark

Beredskabsstyrelsen foretager løbende måling af strålingsniveauet i Danmark med henblik på at konstatere forhøjet stråling fra radioaktive stoffer i luften, der kan stamme fra uheld eller ulykker på eksempelvis kernekraftværker. 

Strålingsniveauet i Danmark bliver målt ved 11 permanente målestationer. På baggrund af bl.a. Beredskabsstyrelsens overvågning af strålingsniveauer og prognoser for spredning af radioaktive stoffer udformer Sundhedsstyrelsen sundhedsfaglig rådgivning.

De ukrainske myndigheder bidrager åbent med information til offentligheden om sikkerheden ved kernekraftværkerne på Ukrainsk territorie:

State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine

Sundhedsstyrelsen følger derudover samarbejdet omkring udveksling af information mv. i EU, IAEA og med de øvrige nordiske myndigheder.

Jod og jodtabletter

I forbindelse med situationen i Ukraine, er der mange spørgsmål om jod og brugen af jodtabletter


Ansvarsområder

 
Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har ansvaret for strålebeskyttelse og opgaverne omhandler bl.a. kommunikation og rådgivning om strålebeskyttelsesforanstaltninger til myndigheder, befolkningen og presse.

 

Sundhedsstyrelsen afgør på baggrund af operative kriterier, samt Beredskabsstyrelsens spredningsprognoser, hvornår jodtabletter skal tages i anvendelse og af hvem.

 

Læs mere om Sundhedsstyrelsens beredskab

 

Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen leder det operative beredskab og opgaverne vil bl.a. være at informere myndigheder, befolkning og presse om situationen ved en nuklear hændelse, at måle strålingsniveauerne i Danmark og Grønland og at gennemføre beregninger og prognoser for spredning af radioaktive stoffer.

 

Beredskabsstyrelsen lagrer den danske beholdning af jodtabletter.

 


Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside

 

Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen har ansvaret for fødevaresikkerhed.

 

Opgaverne vil bl.a. omhandle kommunikation til befolkningen og pressen og evt. indførelse af restriktioner vedr. import af fødevarer, hvis de kan være forurenet med radioaktive partikler.

 

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Opdateret 09 AUG 2022