xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Socialtandplejen

Kommunerne skal tilbyde gratis akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje for socialt udsatte borgere, der har konkret behov for tandpleje, og som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i praksistandplejen, omsorgstandplejen eller specialtandplejen.

Hensigten er, at socialtandpleje tilbydes borgere med særlige sociale problemer i form af gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed.

Visitation til socialtandpleje foretages af kommunen og kan ske enten i en mundtlig dialog mellem relevante fagpersoner eller skriftligt. Det er afgørende, at borgere i målgruppen har let og hurtig adgang til socialtandpleje.

Kommunen kan vælge at etablere tilbuddet på egne klinikker eller ved at indgå aftale herom med andre kommuner, regioner eller private klinikker.

Sundhedsstyrelsens vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje angiver principperne for indhold og organisering af socialtandplejen.


Opdateret 08 AUG 2022