xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Igangværende NKR og NKA

Sundhedssstyrelsen udarbejder Nationale kliniske retningslinjer (NKR) og Nationale kliniske anbefalinger (NKA).

National klinisk anbefaling (NKA) for beroligende lægemidler - i høring

Sundhedsstyrelsen udarbejder nye anbefalinger for behandling med beroligende lægemidler.

Arbejdet er sat i gang og anbefalingerne er sendt i høring frem til torsdag den 1. december 2022 kl. 12.00. Det forventes at retningslinjen kan publiceres i starten af 2023.

Se kommissorium

Fokuseret spørgsmål

Focused question (english version)

Høringsportalen

 

NKA om brug af lægemidler til forebyggelse og behandling af covid-19 - i høring

Sundhedsstyrelsen udarbejder nye anbefalinger om brug af lægemidler til forebyggelse og behandling af covid-19.

Arbejdet er sat i gang og anbefalinger er sendt i høring frem til mandag den 12. december 2022. Det forventes, at retningslinjen kan publiceres i løbet af 2022.

 
Se medlemsliste for arbejdsgruppen og referencegruppen

Høringsportalen

 

Faglige anbefalinger for udredning af personer med smerter i almen praksis

Sundhedsstyrelsen udarbejder nye anbefalinger for udredning af personer med smerter i almen praksis.

Anbefalingerne forventes udgivet i september 2023.

Se kommissorium

 

National klinisk anbefaling (NKA) for igangsættelse af fødsler

Sundhedsstyrelsen udarbejder nye anbefalinger for igangsættelse af fødsler. Anbefalingerne vil tage udgangspunkt i tidspunktet for igangsættelse af fødsler.

Se kommissorium

Anbefalingen er sendt i høring i december 2021.

Se høringsudkast

Referater fra arbejdsgruppemøderne

1. arbejdsgruppemøde

2. arbejdsgruppemøde

3. arbejdsgruppemøde

4. arbejdsgruppemøde

5. arbejdsgruppemøde

6. arbejdsgruppemøde

7. arbejdsgruppemøde

8. arbejdsgruppemøde

 

National klinisk anbefaling (NKA) for udredning af personer med symptomer fra lungerne

Sundhedsstyrelsen udarbejder nye anbefalinger for udredning af personer med symptomer fra lungerne. 

 

 

Opdateret 18 OKT 2022