xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsstyrelsen markerer Lægedage-ugen 2020

Sundhedsstyrelsen vil gerne møde almen praksis, som vi plejer at gøre på Lægedage hvert år. Vi kan desværre ikke mødes ansigt til ansigt i Bella Centret i år, vi har derfor planlagt en virtuel samtalestand og samlet nogle af vores centrale budskaber her på siden.

Lægedage 2020 er omlagt til blandt andet virtuelle kurser og oplæg i uge 48, og bliver i år derfor til Lægedage-ugen 2020. Sundhedsstyrelsen deltager på et af de webinarer, som Lægedageteamet fra PLO tilbyder. Temaet i webinaret er psykofarmaka i almen praksis og bliver afholdt fredag d. 27/11 2020 kl. 13.00-17.00.

Du kan læse mere om PLOs program for Lægedage-ugen 2020 på lægedage.dk

For at markere Lægedage-ugen 2020 holder Sundhedsstyrelsen også en virtuel samtalestand, der finder sted torsdag d. 26/11 2020 kl. 16.00-17.00. Derudover har vi samlet nogle af Sundhedsstyrelsens centrale budskaber for almen praksis.

Følg med her på hjemmesiden, hvor materiale og information i forbindelse med programmet løbende vil blive opdateret.

Sundhedsstyrelsens virtuelle samtalestand

Normalt kan vi mødes ansigt til ansigt, tale sammen og stille spørgsmål til hinanden på Sundhedsstyrelsens stand til Lægedage. I år vil vi i stedet byde velkommen til Sundhedsstyrelsens virtuelle samtalestand torsdag d. 26/11 2020 kl 16.00-17.00. Her kan du møde nogle af de sundhedsfaglige medarbejdere fra Sundhedsstyrelsen og få mulighed for at drøfte aktuelle temaer og ønsker fra almen praksis. Udgangspunktet vil være udbredelse af rationel farmakoterapi, men der vil selvfølgelig være mulighed for at tale om alle de andre områder, som Sundhedsstyrelsen også dækker. Initiativet er tænkt som en mulighed for at få svar på spørgsmål, få/give gode råd eller diskutere problemstillinger og behov i almen praksis med Sundhedsstyrelsen på samme måde, som det normalt er muligt at gøre under Lægedage.

Vi bestræber os på at kunne besvare alle spørgsmål fyldestgørende med udgangspunkt i de kompetencer og specialeområder de deltagende medarbejdere har. Sidder du efterfølgende tilbage med manglende svar på et spørgsmål eller yderligere spørgsmål, kan du kontakte os på irf@sst.dk.

Dem kan du møde

Moderator: Solveig Forberg, specialkonsulent, MPH
Marie Louise Schougaard Christiansen, overlæge med speciale i klinisk farmakologi
Bolette Søborg, overlæge med speciale i samfundsmedicin
Camilla Krogh, overlæge med speciale i pædiatri
Katarina Gesser, konstitueret enhedschef for evidensbaseret medicin
Simon Tarp, specialkonsulent, farmaceut og metodespecialist
Kristine Søgaard Dahl, læge i introduktionsstilling

Sådan tilmelder du dig den virtuelle samtalestand

Du tilmelder dig ved at skrive en mail til irf@sst.dk senest onsdag d. 25/11 2020. Herefter vil du modtage mere information på mail. De første 50, der tilmelder sig, vil modtage merchandise fra Sundhedsstyrelsen.

Vi opfordrer til, at man holder en konstruktiv og respektfuld tone ved arrangementet, og at omdrejningspunktet er spørgsmål i forbindelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger til almen praksis. Vi forbeholder os retten til at mute eller blokere ikke-relevante deltagere eller deltagere, der bruger stødende og/eller diskriminerende sprogbrug.

 

Seponeringslisten 2021

Sundhedsstyrelsen offentliggører mandag d. 23/11 2020 Seponeringslisten 2021. Find mere information om og den nyeste version af Seponeringslisten på www.sst.dk/seponeringslisten.

Den opdaterede liste bliver også sendt ud sammen med Ugeskrift for Læger den 23. november. Kontakt din regionale lægemiddelenhed, hvis du har brug for sparring vedrørende hensigtsmæssig lægemiddelbrug eller en ekstra kopi af Seponeringslisten.


Evidensbaserede anbefalinger i Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen leverer rådgivning og information om lægemidler målrettet læger i almen praksis baseret på den bedst tilgængelige evidens med en transparent og dokumenteret tilgang.

I arbejdet med Sundhedsstyrelsens anbefalinger prioriterer vi områder, hvor der er mulighed for at skabe størst mulig folkesundhed, mere lighed, hvor der er det største forbedringspotentiale og/eller det, der er nationalt fokus på. Vores tilgang til arbejdet med anbefalingerne er, at processen skal være systematisk og transparent. 

Vi har et stort fokus på, at vores arbejde skal være brugbart for fagprofessioner, borgere og patienter. Derfor har Sundhedsstyrelsen et stort fokus på at involvere og samarbejde med eksperter og fagprofessionelle og et fokus på at vores produkter er tilgængelige og bliver formidlet.

Eksempler på evidensbaserede anbefalinger er Seponeringslisten og vores Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR). Vi opdaterer i ugerne efter Lægedage-ugen en opdateret oversigt med NKR, som er særligt relevante for almen praksis. Oversigten vil være tilgængelig her:

Læs mere om Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR)  

Hvorfor laver vi nationale evidensbaserede anbefalinger?

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Sundhedsstyrelsen udarbejder vejledninger på lægemiddelområdet med relevans for almen praksis. Sundhedsstyrelsens vejledninger præciserer konkrete regler i sundhedslovgivningen og beskriver praktisk implementering af gældende regler. Sundhedsstyrelsens vejledninger er overordnede og ikke udrednings- eller behandlingsvejledninger. Alle Sundhedsstyrelsens vejledninger findes på www.retsinformation.dk.

I forbindelse med Lægedage-ugen opdaterer Sundhedsstyrelsen denne side med en film om baggrunden og rammerne for samt omfanget af Sundhedsstyrelsens vejledninger.

Læs mere om Sundhedsstyrelsen arbejde med vejledninger på lægemiddelområdet med relevans for almen praksis i månedsbladet Rationel Farmakoterapi nr. 1 2020


Hvad er Sundhedsstyrelsens vejledninger på lægemiddelområdet - og hvad er de ikke?

 

Hvordan bliver en vejledning implementeret?

 

På hvilke områder bliver der udarbejdet vejledninger - og hvordan?

 

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Webinar om psykofarmaka i almen praksis

Den 27. november 2020 kl. 13.00-17.00 er Sundhedsstyrelsen medarrangør af et webinar om psykofarmaka i almen praksis i forbindelse med Lægedage-ugen. Psykiatri og psykofarmaka fylder i almen praksis, og der er ofte spørgsmål til brugen af lægemidlerne, deres effekt i forhold til bivirkninger, og hvilke læger der kan igangsætte og følge op på behandlingen.

Med webinaret vil vi sætte fokus på rationel anvendelse af psykofarmaka i almen praksis med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger og den virkelighed, som mange læger i almen praksis oplever. Webinaret vil samtidigt vise, hvordan Sundhedsstyrelsens vejledninger inden for psykiatri kan understøtte den daglige praksis.

Under normale omstændigheder ville vi have taget snakken ansigt til ansigt på kurset eller i standen til Lægedage, men i år foregår Lægedagene digitalt, og derfor er kurset skiftet ud med et webinar.

Undervisningen på webinaret vil være dialogbåret og med en almenmediciner som kursusleder, en psykiater med kendskab til almen praksis og i samarbejde med en overlæge i klinisk farmakologi fra IRF i Sundhedsstyrelsen. For at deltage i webinaret skal du have tilmeldt dig via PLO.

Vi har samlet en række af Sundhedsstyrelsens materiale om psykofarmaka her:

Relevante månedsbladsartikler om psykofarmaka

Farmakologisk behandling af unipolar depression hos voksne i almen praksis. Rationel Farmakoterapi 2019;9. Aftrapning af benzodiazepiner. Rationel Farmakoterapi 2020;9. Behandling med antipsykotisk medicin er sjældent indiceret til personer med demens. Rationel farmakoterapi. 2018;11.

Sundhedsstyrelsens relevante rekommandationer om psykofarmaka

IRF Indsatser for Rationel Farmakoterapi. Den Nationale Rekommandationsliste. Antidepressiva til unipolar depression. Sundhedsstyrelsen, 2019.IRF Indsatser for Rationel Farmakoterapi. Den Nationale Rekommandationsliste. Farmakologisk behandling af angsttilfælde. Sundhedsstyrelsen, 2020.

Sundhedsstyrelsens vejledninger om brug af psykofarmaka med relevans for almen praksis

Sundhedsstyrelsen. Vedledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Vejledning nr 9166 af 19/03/2018.

Sundhedsstyrelsen. Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler. Vejledning nr, 9899 af 11/11/2014. Sundhedsstyrelsen. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. Vejledning nr. 9276 af 06/05/2014.