xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Netværksdag om rehabilitering på ældreområdet i Ringsted

Sundhedsstyrelsen inviterer til en inspirerende netværksdag om rehabilitering på ældreområdet den 17. maj 2022 i Ringsted, hvor der blandt andet vil blive stillet skarpt på inddragelse af pårørende, organiseringsformer og erfaringsdeling.

Netværksdagen vil byde på en kombination oplæg og gruppediskussioner med henblik på videns- og erfaringsudveksling mellem kommuner, private leverandører og Sundhedsstyrelsen.

På netværksdagen vil der være fokus på to overordnede temaer: 

 • Pårørende 
 • Organisering

Deltagelse er gratis

Det er gratis at deltage på netværksdagen, men der er et begrænset antal pladser, og derfor fordeles pladserne efter først-til-mølle-princippet.

Hvem kan deltage?

Netværksdagen henvender sig til alle, som arbejder med rehabilitering i kommunalt eller privat regi.

Tilmelding

Tilmeld dig netværksdagen her

Program

 • Morgenmad og registrering
 • Velkomst v. Sundhedsstyrelsen
 • Nyt fra Sundhedsstyrelsen
 • Inddragelse af pårørende
  Oplæg og erfaringsudveksling om virksomme metoder til at inddrage de pårørende som vidensperson og resurse, der kan understøtte et vellykket rehabiliteringsforløb for borgeren.
 • Organisering
  Oplæg med erfaringer med organisering af rehabiliteringsforløb og workshop hvor du sammen med andre kommuner får mulighed for at vidensdele om udfordringer og gode løsninger ift. de forskellige måder man kan organisere indsatsen på.
 • Opsamling og tak for i dag