xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vaccination mod covid-19

Sundhedsstyrelsen har den 15. maj 2022 afrundet vaccinationsprogrammet for indeværende sæson. Sundhedsstyrelsen planlægger, at covid-19 vaccinationsprogrammet genoptages for nogle målgrupper i efterårs- og vintersæsonen 2022/23. Læs her, hvad afrundingen af vaccinationsprogrammet betyder for dig.

vaccination

I Danmark er mange danskere vaccineret med covid-19 og mange har også været smittet med covid-19. Derfor er immuniteten i befolkningen meget høj. Samtidig ved vi fra tidligere erfaring, at virus har sværere ved at sprede sig om sommeren. På den baggrund er vaccinationsprogrammet mod covid-19 afrundet for indeværende sæson.

Nogle har mulighed for at blive vaccineret, ligesom Sundhedsstyrelsen fortsat anbefaler vaccination til nogle grupper. Det kan du læse mere om herunder.

Du kan læse mere om planerne for efterårets vaccinationsprogram her

Vaccination af børn og unge under 18 år

Børn og unge bliver kun meget sjældent alvorligt syge af covid-19 med omikron-varianten. Derfor vil det fra den 1. juli 2022 ikke længere være muligt for børn og unge under 18 år at få 1. stik, og fra den 1. september 2022 vil det ikke længere være muligt at få 2. stik.
Ganske få børn med særlig øget risiko for et alvorligt forløb, vil fortsat have mulighed for vaccination, efter en individuel vurdering af en læge.

 

Afrunding af vaccinationsprogrammet

1. Hvad betyder afrunding af vaccinationsprogrammet for mig?

Afrundingen af vaccinationsindsatsen betyder blandt andet, at der fra den 15. maj 2022 ikke længere sendes invitationer ud til vaccination. Derfor vil eksempelvis børn, der fylder 5 år efter denne dato ikke modtage en invitation, og ligeså vil de personer, der fylder 18 år, og som tidligere har modtaget to stik, ikke modtager en invitation til 3. stik.

Hvis du er fyldt 18 år, kan du fortsat bestille tid til vaccination på vacciner.dk, hvis du har modtaget en invitation. Har du ikke modtaget en invitation, kan du møde op på et vaccinationssted inden for stedets åbningstider. 

Det er en forudsætning, at vaccinationen sker inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder for eksempel, at der ved 3. stik skal være gået mindst 140 dage fra 2. stik.

 

2. Anbefaler i stadig at man tager 1., 2. og 3. stik mod covid-19 hvis man er uvaccineret?

Ja, generelt anbefaler vi stadig at personer, der er helt uvaccinerede bliver primærvaccineret dvs. tager 1. og 2. stik, hvis de er fyldt 18 år, da der kan være en vis risiko for alvorlig sygdom, hvis man er helt uvaccineret, også selvom den nye omikron-variant er mindre sygdomsfremkaldende. Generelt vil vi anbefale at uvaccinerede påbegynder vaccinationsforløb til efteråret.

Risikoen for alvorligt forløb mod covid-19 er størst, jo ældre man er, så det vil fortrinsvist være personer fra ca. 40 års alderen, der vil have størst gavn af primærvaccination, men yngre personer kan også have gavn, særligt hvis de har risikofaktorer som kronisk sygdom, svær overvægt m.v.

3. Hvilke personer har fortsat mulighed for at blive vaccineret efter afrunding?

Har man et individuelt behov for vaccination, der ikke skyldes en sundhedsfaglig anbefaling, har man fortsat mulighed for at blive vaccineret efter afrundingen, hvis man er fyldt 18 år. I så fald er det en forudsætning, at vaccinationen sker inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder for eksempel, atder ved 3. stik skal være gået mindst 140 dage fra 2. stik.

4. Skal vi vaccineres til efteråret?

Ja, Sundhedsstyrelsen planlægger, at vaccinationsprogrammet vender tilbage i efteråret for nogle målgrupper, fordi vi ud fra tidligere erfaring forventer, at covid-19 er en sæsonbetinget sygdom. Det vil sige, at sygdommen højst sandsynligt blusser op i efteråret og vinteren, ligesom vi kender det fra fx influenza.

Du kan læse mere om planerne for efterårets vaccinationsprogram her

5. Skal jeg færdiggøre et forløb, jeg er begyndt på?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man gør sit opstartede vaccinationsforløb færdigt. Det vil sige, at hvis man mangler sit 2. stik, anbefales man er tage det, ligesom det anbefales at tage sit 3. stik, hvis der er gået mindst 140 dage fra ens 2. stik. Dette gælder uanset om man har været smittet med covid-19 mellem stik. 

Hvis du har haft covid-19 mellem dine vaccinationer, anbefaler vi, at du venter med at dit næste stik til 1 måned, efter du er blevet rask. 

For børn og unge under 18 år vil det fra den 1. juli 2022 ikke længere være muligt at få 1. stik, og fra den 1. september 2022 vil det ikke længere være muligt at få 2. stik.

 

6. Er jeg tilstrækkeligt beskyttet med 3. stik?

Det er forventningen, at den generelle befolkning over 18 år er godt beskyttet mod alvorlig covid-19 sygdom og indlæggelse efter 3. stik, og at personer under 18 år er godt beskyttet efter 2. stik. Det betyder ikke, at man ikke kan blive smittet med covid-19, da vaccination har en lavere effekt over for smittespredning med omikron-varianten, men som vaccineret er man godt beskyttet mod et alvorligt sygdomsforløb.

Hvem har ret til vaccination?

1. Hvem har ret til gratis vaccination i Danmark?

Du har ret til gratis vaccination i Danmark, hvis:

 • du har registeret bopæl i Danmark

 • du er bosat i udlandet, men sygesikret i Danmark (har særligt sundhedskort)

 • du opholder dig midlertidigt i Danmark (i minimum 30 dage). Formålet med dit ophold må dog ikke være at blive vaccineret.

Se i skemaet, hvordan du skal forholde dig, hvis du er i én af de tre situationer.

Registeret bopæl i Danmark

Du får automatisk en invitation til vaccination på baggrund af dit CPR-nummer, når det er din tur til at blive vaccineret. Efter den 15. maj modtager du ikke invitation, men kan møde op på et vaccinationssted for at modtage din vaccination. 

Bosat i udlandet, men sygesikret i Danmark

Hvis du bor i udlandet, men er sygesikret i Danmark, vil du have et særligt sundhedskort✱­­­­med CPR-nummer. Så længe du er sygesikret i Danmark, vil du have ret til gratis vaccination mod covid-19.

Hvis du har NemID
Når du har modtaget en invitation, kan du selv booke tid til vaccination på vacciner.dk. Hvis du allerede har et oprettet forløb, kan du bestille tid på vacciner.dk. Ellers kan du møde op på et vaccinationssted for at modtage din vaccination. 

Personer, der har fået et særligt sundhedskort efter august 2021, modtager ikke automatisk en invitation.

Hvis du ikke har NemID
Du kan kontakte regionen, hvis du ønsker at blive vaccineret.

I telefonen skal du oplyse, at du har et særligt sundhedskort, dit CPR-nummer, og at du ønsker vaccination.

Kontakt din region på telefon:

 • Region Hovedstaden: Tlf. 38 66 00 00

 • Region Sjælland: Tlf. 70 20 42 33

 • Region Syddanmark: Tlf. 99 44 07 17, tryk 1

 • Region Midtjylland: Tlf. 70 23 24 15

 • Region Nordjylland: Tlf. 97 64 84 63

Midlertidigt ophold i Danmark

Hvis du opholder dig midlertidigt i Danmark, har du ret til gratis vaccination mod covid-19, også selvom du ikke er sygesikret i Danmark.

For at du kan få gratis vaccination mod covid-19, skal dit midlertidige ophold opfylde to kriterier:

 1. Opholdet skal have en forventet varighed af mindst 30 dage, men vaccinationsforløb kan igangsættes efter 14 dages ophold.

 2. Formålet med dit ophold må ikke være at få vaccination.

Hvis du ønsker at blive vaccineret, skal du kontakte den region, som du opholder dig i. Regionen vil spørge dig om opholdets længde og formål samt din alder. Regionen vil dertil gøre dig opmærksom på, at adgang til vaccination kun gælder for personer, hvis formål med opholdet ikke er vaccination. Regionen vil booke din tid til vaccination. 

Kontakt din region på telefon:

Når du skal vaccineres, skal du medbringe ID eller anden legitimation med navn og fødselsdato.

Din vaccination bliver registreret på WHO’s internationale rejsevaccinationskort, så det også kan bruges som dokumentation uden for Danmark.

­­­­✱Særligt sundhedskort gives til personer, som ikke bor i Danmark, men er sygesikret i Danmark, fx

 • er grænsearbejder, dvs. arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien

 • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz

 • er modtager dansk efterløn

 • er EU-kontraktansat og har valgt at være omfattet af dansk sygesikring

 • er ansat på et skib, der fører dansk flag

Læs mere om særligt sundhedskort på Borger.dk 

2. Kan jeg som udlandsdansker få gratis vaccination i Danmark?

Det kan du, hvis du har beholdt din sygesikring i Danmark.

Typisk sygesikres udlandsdanskere dog i det nye bopælsland.I nogle situationer kan man dog fortsat være sygesikret i Danmark, selv om man er bosiddende uden for landet. Hvis du har beholdt din sygesikring i Danmark, vil du have et særligt sundhedskort, og du vil have ret til gratis vaccination i Danmark. Hvis du har et særligt sundhedskort og ønsker at blive vaccineret, så kan du læse, hvordan du skal forholde dig i spørgsmål 2.

Følgende udlandsdanskere har ret til et særligt sundhedskort:
 • arbejder i Danmark og bor i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien

 • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien

 • modtager dansk efterløn

 • er ansat på en EU-kontrakt og har valgt at være omfattet af den danske sygesikring

 • er ansat på et skib, der fører dansk flag

 • er medforsikret familiemedlem til en af ovenstående og ikke er selvstændigt sygesikret i dit bopælsland

 • er dansk studerende med ophold i udlandet på under 1 år

Hvis du er bosat uden for EU/EØS/Schweiz eller Storbritannien, vil du som udgangspunkt ikke længere være omfattet af den danske sygesikring. Derfor vil du heller ikke have ret til at rejse til Danmark for at blive vaccineret mod covid-19.

Hvis du opholder dig i Danmark i minimum 30 dage og dit formål med opholdet ikke er at blive vaccineret, kan du også få tilbudt gratis vaccination i Danmark. Du kan læse, hvordan du skal forholde dig under spørgsmål 2, hvis du opholder dig midlertidigt i Danmark og ønsker at blive vaccineret.

Bør jeg blive vaccineret?

1. Kan jeg tåle at blive vaccineret?

Situationer, hvor du ikke bør vaccineres

Du bør ikke blive vaccineret mod covid-19, hvis du har:

 • Kendt, sikker allergi mod vaccinen (fx allergisk straksreaktion (anafylaksi) i forbindelse med 1. stik)

 • Kendt allergi mod et af hjælpestofferne i vaccinen

Situationer, hvor du bør udskyde vaccination
 • Du er akut syg med feber over 38˚. Du kan godt blive vaccineret, hvis du blot har let temperaturstigning eller lette infektioner som fx forkølelse. Her bør du dog altid overveje, om du kunne have covid-19.

 • Du har covid-19 eller mistænker, at du har covid-19.

 • Du har haft covid-19 inden for 1 måned før vaccination.

 • Du er blevet testet pga. mistanke om covid-19 eller fordi du er nær kontakt til en smittet.

 • Du skal opereres inden for 1 uge før eller efter vaccinationen.

Situationer, hvor du bør tale med en læge, før du bliver vaccineret
 • Du har fået at vide, at der er mistanke om allergi mod macrogol/PEG/polyethylen glycol.

 • Du har tidligere fået en allergisk straksreaktion (anafylaksi) efter vaccination eller efter indsprøjtning af et andet lægemiddel.

 • Du har tidligere gentagne gange fået en allergisk straksreaktion (anafylaksi) efter at have indtaget andre lægemidler (fx afførende midler, medicin mod mavesyre).

 • Du har mastocytose (en sjælden sygdom i kroppens mastceller).

Situationer, hvor du godt kan blive vaccineret

De fleste tåler vaccinen godt. Du kan godt blive vaccineret selvom:

 • Du har fået hududslæt ved indtag af andre lægemidler (fx over for penicillin, ibuprofen).

 • Du kan ikke tåle eller får ubehag ved stærke piller (fx smertestillende medicin).

 • Du har fået almindelige, kendte bivirkninger efter 1. stik med vaccinen.

 • Du har allergi over for fødevarer (fx æg, skaldyr, nødder).

 • Du har allergi over for insektgift, latex eller lignende.

 • Du har pollenallergi/høfeber, allergi over for dyr eller astmaeksem.

 • Du er i fertilitetsbehandling.

 • Du har fået en anden vaccine (fx mod influenza eller pneumokokker) samme dag/for nylig.

 • Du er kræftpatient og får behandling­­

 • Du har et nedsat/svækket immunforsvar­­1

 • Et familiemedlem har fået en allergisk reaktion efter vaccination.

 • Du ønsker ikke at indtage produkter fra svin.

 • Du har tidligere fået behandling med botox.

 • Du får almindelig blodfortyndende medicin.

 • Du har tidligere haft en blodprop eller der er tendens til blodpropper i din familie.

­ 1 Personer med nedsat/svækket immunforsvar kan have en dårligere effekt af vaccinen og bør være særligt opmærksom på at følge

Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse

 

Behov for yderligere rådgivning?

Sundhedspersoner kan kontakte Statens Serum Institut eller de regionale lægemiddelrådgivninger/bivirkningsmanagers.

Læs

Information til almen praksis og vaccinatører: Hvem må vaccineres mod COVID-19?

Opdateret 22 JUN 2022