xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Dispensation for sygeplejersker til at arbejde som sundhedsplejersker

Det er muligt for kommuner at søge dispensation til at lade en sygeplejerske varetage opgaver, der efter loven er henlagt en sundhedsplejerske. Læs mere om dispensationen og ansøg her.

Se bekendtgørelse nr. 1127 af 24. juni 2022 om specialuddannelse til sundhedsplejerske 

I henhold til sundhedslovens § 126 stk. 2 er det muligt for kommuner at søge Sundhedsstyrelsen om dispensation til at opgaver, der efter loven er henlagt til en sundhedsplejerske, kan varetages af en sygeplejerske.

Vejledning til kommunerne om dispensation fra kravet om specialuddannelse til sundhedsplejerske (retsinformation.dk)

Ved ansøgning skal nedenstående skema benyttes.

Der skal benyttes MitID erhverv for at udfylde skemaet.

Bemærk, at ansøgningen først er afsendt, når du har modtaget en bekræftelse.

Obs. sagsbehandlingstiden er op til 4 uger.

Ved spørgsmål: kontakt SSTUddannelse@sst.dk

 Ansøg

 

Opdateret 02 JUL 2024