xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

De fleste kræftpatienter får behandling inden for standard­forløbstiden i 1. kvartal 2018

83 % af alle kræftpatienter, der indgik i pakkeforløb for kræft i 1. kvartal 2018, kom i behandling inden for standardforløbstiden.

31 MAJ 2018

”Det er positivt at se, at regionerne fortsætter niveauet fra tidligere kvartaler. Der er dog stadigvæk forløb, hvor der skal ske forbedringer, men på det overordnede plan ser det fornuftigt ud,” siger enhedschef Janet Samuel.

Sundhedsstyrelsen følger løbende, hvordan det går med at få patienter med mistanke om kræft undersøgt og behandlet indenfor standardforløbstiderne.

”Det er vigtigt at slå fast, at det ikke er alle patienter, der skal have et standardforløb, og at en længere forløbstid ikke nødvendigvis betyder unødig ventetid. En række patienter har andre konkurrerende sygdomme, særligt komplicerede forløb eller et ønske om ekstra betænkningstid før en kræftbehandling, og her er det vigtigt, at der tages individuelle hensyn”, siger Janet Samuel.

Resultater for 1. kvartal 2018

  • I 1. kvartal 2018 blev over 32.000 patienter undersøgt i pakkeforløb for mistanken om en kræftsygdom
  • For 8.000 af disse patienter viste undersøgelserne, at de havde kræft, eller at der fortsat var mistanke om kræft
  • 4.600 patienter ud af de 8.000 patienter færdiggjorde deres pakkeforløb, og i 83 % af disse tilfælde begyndte patienternes behandling inden for standardforløbstiden
  • I 4. kvartal 2017 var andelen af forløb, der blev gennemført inden for standardforløbstiden, ligeledes på 83 %
  • Antallet af patienterne, der blev visiteret til et pakkeforløb, er på niveau med tidligere kvartaler

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af forløbstider på kræftområdet, opgørelse for 1. kvartal 2018

Sundhedsdatastyrelsen har opgjort tallene for forløbstider på kræftområdet, 1. kvartal 2018. Se opgørelse