xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forældre til børn og unge med ADHD bør have tilbud om forældretræning

Sundhedsstyrelsen har opdateret national klinisk retningslinje om udredning og behandling af ADHD hos børn og unge.

03 JUN 2021

ADHD er en lidelse, der er kendetegnet ved gennemgribende opmærksomhedsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet. ADHD påvirker både udvikling og trivsel i de unge år, og lidelsen kan få konsekvenser ind i voksenlivet.

I den opdaterede retningslinje anbefaler vi, at forældre til børn og unge i alderen 3-18 år med ADHD får tilbud om forældretræning. Et forældretræningsprogram henvender sig til forældrene. Det indeholder undervisning og præsenterer konkrete, handlingsanvisende strategier og øvelser, der skal øge forældrenes forståelse og mestring af det at have et barn med ADHD. Programmet kan også indeholde træningselementer med fokus på andre problemstillinger.

”Når vi nu kan anbefale, at forældre til børn og unge skal tilbydes forældretræningsprogrammer, så er det fordi der er kommet ny viden, der viser, at forældretræning kan styrke forældrenes kompetencer, og samtidig kan give en væsentlig effekt på ADHD kernesymptomer og adfærdsvanskeligheder hos barnet. Samtidig er der ingen skadevirkninger ved indsatsen,” fortæller formand for Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe, Maria Herlev Ahrenfeldt.

Retningslinjen indeholder desuden anbefalinger for udvalgte kliniske problemstillinger. Retningslinjen kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger, forløbsbeskrivelser mv. på området.

NKR: Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge