xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Sundhedsstyrelsen udgiver en opdateret national klinisk retningslinje om udredning og behandling af ADHD hos børn og unge i alderen 6-18 år.

ANBEFALINGER 03 JUN 2021

Om retningslinjen

ADHD er en lidelse, der er kendetegnet ved gennemgribende opmærksomhedsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet. Lidelsen påvirker både udvikling og trivsel i de unge år og kan potentielt have konsekvenser ind i voksenlivet. Formålet med behandlingen af ADHD er både at øge den almene tilstand og trivsel samt at sikre, at barnet eller den unge, på trods af en ADHD diagnose, har samme muligheder for en positiv udvikling som sine jævnaldrende.

Overordnet har retningslinjen fokus på udredning og behandling af ADHD hos børn og unge. Retningslinjen blev udvidet i 2020, eftersom det blev vurderet, at der var behov for få afdækket effekterne af yderligere typer af behandling, heriblandt guanfacin, farmakologisk behandling af ADHD hos unge med misbrug, melatonin til søvnforstyrrelser, sanseintegrationsterapi samt brug af kæde-/kugledyne.

Samtidigt åbner de nye anbefalinger også for at udvide det traditionelle fokus på kernesymptomer som afgørende kriterier for effektiv behandling til også at rumme et bredere syn med vægt på barnets/den unges funktionsniveau og livskvalitet.

Retningslinjen indeholder anbefalinger for udvalgte kliniske problemstillinger og kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger, forløbsbeskrivelser mv. på området.

Retningslinjen indeholder anbefalinger for følgende udvalgte emner:

 • Brug af rating scales (2014) 
 • Direkte observation i udredningen (2014) 
 • Tilskud af flerumættede fedtsyrer (opdateret 2018) 
 • Diæter uden farvestoffer (2014) 
 • Diæter uden sukker (2014) 
 • Computerbaseret kognitiv træning (opdateret 2018) 
 • Social færdighedstræning (opdateret 2018) 
 • Forældretræning (opdateret 2021) 
 • Sanseintegrationsbehandling (2020) 
 • Kugledyner/kædedyner (2020) 
 • Kognitiv adfærdsterapi (2020) 
 • Methylphenidat (opdateret 2018) 
 • Atomoxetin (opdateret 2018) 
 • Lisdexamfetamine/dexamfetamine (opdateret 2018) 
 • Methylphenidat versus atomoxetin (opdateret 2018) 
 • Atomoxetine versus lisdexamfetamine/dexamfetamine (opdateret 2018) 
 • Guanfacin vs. Atomoxetin (2020) 
 • Melatonin (2020) 
 • Centralstimulerende vs. Ikke-centralstimulerende farmakologisk behandling til børn og unge med ADHD og misbrug (2020) 
 • Medicinpauser (2014) 
 • Medicinsk behandling kombineret med ikke-medicinsk behandling (2014) 

Retningslinje

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge (pdf)

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Versioner

Version 2021 (aktuel version): Se beskrivelse fra 3. juni 2021

Version 2020: Se beskrivelse fra 9. oktober 2020

Version 2018: Se beskrivelse fra 7. december 2018

Version 2014: Se beskrivelse fra 23. maj 2014

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Bilag 2014

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Flowcharts

Flowcharts