xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­styrelsen har genoptaget overvågningen af hjerteområdet

Sundhedsstyrelsen har genoptaget vurderingen af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet. I rapporten indgår tal for 1. og 2. kvartal 2021.

24 NOV 2021

Overgangen til det nye Landspatientregister medførte et databrud, hvilket indebar at de sædvanlige rapporter om overvågning af hjerteområdet ikke kunne udarbejdes for 2019 og 2020. I overgangsperioden er området blevet fulgt i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.

Fra 2021 er det igen muligt at overvåge hjerteområdet. Overvågningen har fokus på, om udredningsretten for alle patienter, som diagnosticeres med hjertesygdomme, bliver overholdt, samt på ventetider til invasiv diagnostik og behandling for udvalgte hjertesygdomme.

Denne rapport dækker 1. og 2. kvartal 2021, hvor COVID-19 epidemien i Danmark har påvirket sundhedsvæsenets aktivitet. På grund af epidemien var behandlings- og udredningsretten suspenderet fra 18. marts 2020 til 1. marts 2021. På trods af dette viser overvågningen, at udredningsretten blev overholdt i 72 % og 80 % af forløbene i henholdsvis 1. og 2. kvartal 2021.  

”Det er glædeligt, at vi igen har tal for hjerteområdet, så overvågningen kan fortsætte. Og det er særligt glædeligt, at overvågningen viser, at udredningsretten er blevet overholdt i et omfang, der minder om tidligere år, på trods af epidemien,” siger sektionsleder Louise Lauridsen.

Rapporten viser samtidig, at 81 % af patienterne ventede under 30 dage på at få foretaget en røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer (KAG) i 2. kvartal 2021, hvilket er en forbedring på to procentpoint fra 1. kvartal 2021.

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet: Opgørelse for 1. og 2. kvartal 2021

Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet