xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsstyrelsen indkalder forslagsstillerne til anbefalingen om igangsættelser af fødsler til en drøftelse

Sundhedsstyrelsen har sammen med en faglig arbejdsgruppe drøftet en ny national klinisk anbefaling for, hvornår der bør tilbydes igangsættelse af fødsel hos gravide, som er gået over den fastsatte terminsdato. Høringssvarene derfra er nu offentliggjort.

10 FEB 2022

Der har været meget stor interesse for de kommende anbefalinger, både i de faglige miljøer, blandt brugere og i offentligheden generelt. Der er indkommet mange og omfattende høringssvar, som afspejler både kompleksiteten og uenigheder i de faglige drøftelser. I høringssvarene er der desuden en del kommentarer i forhold til udfordringerne ved at implementere eventuelt nye anbefalinger om mere omfattende tilbud om igangsættelse af fødsler, herunder krav til ressourcer og til den information, de gravide modtager i forbindelse med et tilbud om igangsættelse.

Oprindeligt blev Sundhedsstyrelsen anmodet om at udarbejde de nationale kliniske anbefalinger (NKA) af en kreds af forslagsstillere bestående af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Jordemoderforeningen og Danske Regioner. På baggrund af de mange, og også kritiske, høringssvar har Sundhedsstyren besluttet at indkalde den oprindelige forslagsstillerkreds til en drøftelse af den videre proces vedrørende færdiggørelse og implementering af anbefalingen. Mødet holdes d. 14. marts 2022. Fra Sundhedsstyrelsens side deltager blandt andre direktør Søren Brostrøm.

Samtidig har Sundhedsstyrelsen offentliggjort alle de indsendte høringssvar på høringsportalen. Udkastet til NKA er også blevet fagfællebedømt af tre uafhængige udenlandske faglige eksperter, og disses bedømmelser er ligeledes offentliggjort i forlængelse af høringssvarene. Sundhedsstyrelsen er ved at lave en grundig faglig gennemgang af alle høringssvarene, og styrelsens vurderinger vil blive sammenfattet i et høringsnotat, som offentliggøres, når det er færdigt.

Baggrund

I januar 2020 modtog Sundhedsstyrelsen en samlet henvendelse fra Jordemoderforeningen, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi og Danske Regioner med opfordring til at udarbejde en national klinisk retningslinje for igangsættelse af fødsler, da der var kommet nye studier, og evidensen på området bliver tolket forskelligt.

 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de relevante selskaber og foreninger, og i december 2021 blev en national klinisk anbefaling for tidspunktet for igangsættelse af fødsler sendt i offentlig høring.

 

Høringsversionen af den nationale kliniske anbefaling for igangsættelse af fødsler kan læses her:

 

NKA for igangsættelse af fødsler - høringsversion