xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKA: Igangsættelse af fødsler - høringsversion

Anbefalingen omhandler tidspunktet for igangsættelse efter fastsat terminsdato for gravide med ukomplicerede fødselsforløb. Anbefalingen har været i høring.

ANBEFALINGER 02 DEC 2021
Når gravide går over den fastsatte terminsdato, vil de på et tidspunkt blive tilbudt at få fødslen sat i gang. For de fleste gravide i Danmark forløber fødslen normalt og ukompliceret. Der er dog en lille forøget risiko for fosterdød forbundet med at gå over tid. Denne risiko bliver mindre ved at sætte fødslen i gang. 

Anbefalingen er udarbejdet sammen med faglige eksperter på området, som har undersøgt fordele og ulemper ved at sætte fødslen i gang ved uge 41+0 eller på senere tidspunkter.

Anbefalingen

Høringsversion af National klinisk anbefaling for igangsættelse af fødsler

Kommissorium

Kommissorium 

Bilag til anbefalingen

1. Flow chart
2. AMSTAR vurdering 
3. Metaanalyser, RCT
4. Metaanalyser, observationelle studier
5. ROBINS-I figur
6. ROBINS-I vurdering
7. Kategorisering, kvalitative fund
8. QARI vurdering
9. Notat – Beregning af antal igangsættelser og dødfødsler

Høring

Gå til høringsportalen 

Høringssvar kunne indsendes til NKRsekretariat@sst.dk indtil d. 17. januar 2022 kl. 12.00.