xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

56 anbefalinger om brug af lægemidler til covid-19 er udarbejdet

Da covid-19 spredte sig i 2020, var der meget begrænset viden om, hvilke lægemidler der kunne bruges mod sygdommen. Derfor gik Sundhedsstyrelsen i gang med at udarbejde en serie anbefalinger, så brugen af lægemidler til at forebygge og behandle covid-19 kunne tage udgangspunkt i den nyeste viden på området.

26 APR 2023

Formålet med anbefalingerne er at forebygge infektion, forebygge sygdom efter smitte eller forebygge alvorlig sygdom med covid-19. Anbefalinger skal blandt andet støtte de kliniske selskabers arbejde med at lave behandlingsvejledninger. Anbefalingerne skal implementeres i de kilder, læger og andre sundhedspersoner bruger i deres kliniske hverdag, som lokale instrukser på hospitalerne, behandlingsvejledninger fra faglige selskaber og Lægehåndbogen.

”Sammen med landets kliniske eksperter, patientrepræsentanter og de organisationer, der har ansvaret for driften, har vi udarbejdet nationale kliniske anbefalinger for alle de højest prioriterede kliniske problemstillinger inden for området. Det har været et meget stort arbejde, både for os og for alle de andre, som har været med til at hjælpe os med arbejdet. Derfor vil vi gerne sige et kæmpe tak for deres arbejde,” fortæller Simon Tarp fra Sundhedsstyrelsen.

Der er skrevet i alt 56 anbefalinger, som skal sikre, at den behandling, vi giver, tager afsæt i den bedste viden og patienternes ønsker. De sidste anbefalinger, som er blevet udarbejdet og bliver publiceret sammen med denne nyhed, handler om hvilken binyrebarkhormon dosis, der er optimal til voksne, gravide, ammende samt børn og unge med alvorlig/kritisk covid-19. Anbefalingen er, at man ikke bør anvende højdosis binyrebarkhormon, men anvende lavdosis binyrebarkhormon.

”Vi vil fortsat holde øje med udviklingen indenfor medicin til covid-19 sygdom for at se, om der kommer ny viden, der ændrer på de gældende anbefalinger. Vores faglige arbejdsgruppe, de faglige selskaber og andre aktører bør kontakte os, hvis de eksisterende anbefalinger bør opdateres fx hvis der kommer ny viden,” siger Simon Tarp.

NKA: Brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

Denne nyheds temaer:

Nyt fra IRF om lægemidler

Nyt om smitsomme sygdomme og vaccination

Nyt på sundhedsområdet