xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tre nye puljer skal forbedre LGBT+ personers trivsel og sundhed

Det er nu muligt at søge midler fra tre puljer, der skal styrke den sundhedsfaglige hjælp ved kønsidentitetsforhold.

31 MAR 2023

To af puljerne opslås efter rådgivning fra Videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold, som blev etableret på baggrund af LGBTI-handlingsplanen fra 2018. Videnscenteret har peget på, hvor der kan være behov for yderligere viden. 

Puljerne skal dels bruges til forskning i forskellige former for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold, og dels undersøge, hvorfor nogen afbryder den behandling, de er i gang med. Dermed skal begge puljer bidrage til at styrke viden på området. 

”Vi skal sikre, at der er en høj kvalitet i tilbuddet til personer, der søger sundhedsfaglig hjælp til kønsmodificerende behandling. Det kommer vi et skridt tættere på, ved at der generes ny viden gennem styrket forskning på området”, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Agnethe Vale Nielsen. 

Den tredje pulje har som formål at etablere et rådgivningstilbud. Det skal tilbyde psykosocial støtte til personer, som er i et udrednings- eller behandlingsforløb til kønsmodificerende behandling, eller på venteliste hertil. Baggrunden for puljen er, at der blandt personer med kønsidentitetsforhold er et ønske om at få rådgivning, der er uafhængig af de tilbud, der allerede eksisterer i sundhedsvæsenet. Projektet bygger videre på erfaringerne fra et pilotprojekt, der i 2019 til 2021 afprøvede muligheden for at give supplerende rådgivning til personer med kønsidentitetsforhold.

”Vi ved, at der er en større mistrivsel og udsathed blandt personer med kønsidentitetsforhold, og at de kan stå med særlige spørgsmål eller behov for rådgivning, der er uafhængig af det tilbud, de modtager i sundhedsvæsenet” siger Agnethe Vale Nielsen og fortsætter: ”Derfor er vi glade for, at der nu er mulighed for at skabe nogle flere initiativer, der gerne skal gøre en positiv forskel for dem.” 

Puljeopslagene kan findes her: 

Puljeopslag: Forskningsmidler til sundhedsfaglig hjælp med kønsidentitetsforhold

Puljeopslag: Vidensafdækning af årsager til afbrydelse af medicinsk behandling, selvmedicinering mv. ved kønsidentitetsforhold

Puljeopslag: Projekt om supplerede rådgivning af personer med kønsidentitetsforhold

Puljen om supplerende rådgivning af personer med kønsidentitetsforhold er et af initiativerne i regeringens LGBT + handlingsplan 2022-2025, mens puljerne om vidensafdækning og forskning inden for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitets forhold hører under LGBTI handlingsplan 2018-2021. Læs om dem her:

Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer 2018-2021

Plads til forskellighed i fællesskabet : LGBT+ handlingsplan 2022-2025