xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny opgørelse på kræftområdet: De fleste patienter bliver udredt og behandlet inden for ventetiderne

Langt de fleste kræftpatienter bliver udredt og behandlet inden for reglerne om maksimale ventetider. Det viser den første opgørelse i den forstærkede overvågning af maksimale ventetider på kræftområdet.

21 JUN 2024

De maksimale ventetider for kræft skal sikre, at patienter kommer hurtigt i udredning og behandling, når man får kræft eller skal undersøges for mistanke om kræft.

Som et led i den forstærkede overvågning af kræftområdet har regionerne siden 1. januar 2024 indberettet tal om patientforløb og overholdelse af ventetider – en overvågning, der skal give indblik i, om ventetiderne bliver overholdt.

Opgørelsen viser, at langt de fleste patienters forløb overholder reglerne om de maksimale ventetider. Det er næsten alle kræftpatienter, der får en tid inden for de lovfastsatte maksimale tidsfrister.

På landsplan blev der i 1. kvartal 2024 registreret i alt 58.923 udrednings- eller behandlingsforløb på kræftområdet, som er omfattet af reglerne om de maksimale ventetider. I 99,9 procent af det samlede antal udrednings- og behandlingsforløb var reglerne om maksimale ventetider overholdt. I 66 forløb (0,1 procent) var reglerne om de maksimale ventetider ikke overholdt.

”Kræft berører rigtig mange mennesker. Vi kan se på tallene fra regionerne for første kvartal, at langt de fleste forløb sker inden for reglerne om de maksimale ventetider, og det er meget positivt. Det er første gang, vi får et så nuanceret indblik i ventetiderne landet over, og vi vil nu sammen med regionerne følge, hvordan ventetiderne udvikler sig,” siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Tanja Popp.

Der kan være forskellige grunde til, at nogle patienter venter længere. Nogle har selv et ønske om at udskyde eller forlænge et behandlingsforløb. Det kan fx være, at de har behov for at komme sig fra en tidligere behandling. En anden grund kan være, at patientens tilstand kan betyde, at behandlingen skal vente udover fristerne for at få et bedre behandlingsresultat.

Sundhedsstyrelsen følger tallene tæt, og er løbende i dialog med regionerne om de maksimale ventetider. Opfølgningen foregår bl.a. i Sundhedsstyrelsens Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.

Den forstærkede overvågning på kræftområdet blev igangsat som led i Indenrigs- og Sundhedsministerens genopretningsplan på kræftområdet. Overvågningen er udviklet i et samarbejde mellem regionerne, Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Overvågning af de maksimale ventetider på kræftområdet

Læs mere om planen for genopretning af kræftområdet og forstærket overvågning og indberetning af maksimale ventetider:

Genopretning af kræftområdet